6 april 2011

Ctrl-Alt-Start uit de startblokken

Ctrl-Alt-Start, GUIDO’s nieuwste communicatiekanaal voor jonge startende ondernemers, vrije beroepers en zelfstandigen, krijgt bij zijn officiële lancering de steun van 6 partnerbedrijven en de medewerking van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Het VBO ondersteunt Ctrl-Alt-Start voortaan vanuit haar eigen starterswebsite www.je-eigen-bedrijf.be.

Ctrl-Alt-Start is een uniek one-stop informatiepunt en referentie naar testimonials van jonge starters waar geïnteresseerden gebundelde informatie kunnen vinden over zelfstandig worden. Die informatie wordt uit alle beschikbare bronnen opgezocht en door de onafhankelijke redactie van GUIDO na selectie herverpakt en/of gequoteerd op een voor de doelgroep herkenbare manier. Ctrl-Alt-Start pleit er niet voor om van iedereen een zelfstandige te maken. Het is geenszins de bedoeling starters in het ondernemerschap te 'duwen'. Ook wie start als zelfstandige in bijberoep of als student kan bij Ctrl-Alt-Start terecht.

Ctrl-Alt-Start stapt actief op de actieve twintigers af, communiceert over de materie via de portaalsite www.ctrl-alt-start.be, via inserties in magazines en kranten maar ook face-to-face en via Facebook. Ze geeft zo ondernemerschap een gelaat. Op evenementen is Ctrl-Alt-Start prominent aanwezig met wedstrijden, al dan niet gekoppeld aan korte enquêtes (bv. om beter inzicht te verwerven in de noden en drempels van starters). Op meer ernstige evenementen, zoals job- en ondernemersbeurzen, verstrekt Ctrl-Alt-Start informatie op maat of neemt deel aan debatten. Daarnaast kan het platform als intermediair optreden voor de organisatoren, door bijvoorbeeld het vinden van de juiste sprekers of promotie.

Ctrl-Alt-Start gaat actief op zoek naar alle beschikbare relevante informatie voor starters, die op onafhankelijke wijze wordt geselecteerd, gefilterd en opgenomen binnen de structuur van de website en andere beschikbare communicatiemiddelen. Daarnaast worden getuigenissen van jonge zelfstandigen opgetekend en organiseert Ctrl-Alt-Start op vaste timings enquêtes en studies die peilen naar de perceptie van ondernemerschap en startintenties bij jongeren.

Ctrl-Alt-Start is een initiatief van GUIDO NV, Belgisch marktleider in communicatie naar studenten hoger onderwijs en pas afgestudeerden. Zes bedrijven werden bereid gevonden het project en haar onafhankelijke strategie te ondersteunen op langere termijn, zonder directe inmenging in de keuze van informatie of het al dan niet aan bod komen van concurrenten. Zij stellen wel een contactpersoon ter beschikking voor verificatie van technische materie.

Securex, internationale specialist in human resources, ondersteunt Ctrl-Alt-Start dankzij zijn jarenlange expertise en zijn geloof in de toekomst van jonge startende ondernemers die doorzetten. Starters doorlopen een heel parcours, zowel voor, tijdens als na de eigenlijke opstart van hun zelfstandige activiteit. Starten, groeien, personeel aanwerven, het sociaal statuut optimaliseren (pensioen e.d.), verzekeringen, … Er moet aan veel gedacht worden. "Securex begeleidt starters van bij de ‘start’ op de juiste momenten met raad en daad, om zo de garantie op een succesvolle zaak en het behoud ervan te verhogen", stelt Peter Danneels, Marketing & Communication Manager Small & Midsized markets van Securex. "Bovendien nemen we ook een deel van de administratieve taken over, zo kan de ondernemer zich focussen op zijn core business."

GUIDO NV richt zich als mediabedrijf exclusief op scholieren, studenten en young starters. GUIDO is de voorbije 20 jaar zorgvuldig uitgebouwd met eigen online en offline mediakanalen, databases en technologie, zodat GUIDO haar klanten op professionele wijze meetbare, onderbouwde en creatieve media-mixes kan aanbieden. Naast de verkoop van deze selectieve media in eigen regie “gidst” GUIDO merken, reclamebureaus en non-profitorganisaties die scholieren, studenten of young starters als doelgroep hebben of ambiëren.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die de ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt. Zijn leden, de voornaamste sectorfederaties van ons land, vertegenwoordigen de ondernemingen actief in de sleutelsectoren van de industrie en de diensten. Het VBO telt 33 sectorale bedrijfsfederaties (effectieve leden). Daarbij komen nog de toetredende leden. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 33.000 ondernemingen, waarvan 26.000 kmo's.

Link: www.ctrl-alt-start.be , www.je-eigen-bedrijf.be

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...