29 maart 2011

Havenbedrijf Gent investeert 80 miljoen euro

aelterman06Het Havenbedrijf Gent investeert in de komende 5 jaar verder in de haveninfrastructuur, goed voor een totaalbedrag van meer dan 80 miljoen euro. De uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van bedrijventerreinen en natuur alsook wegenwerken liggen in het verschiet. Bovendien wordt er geïnvesteerd in onderhoud, een betere maritieme dienstverlening en het onthaal van bezoekers. De uitgebreide investeringen voor de jaren 2011-2015, zowel op het water als op het land, liggen in het verlengde van het strategisch plan 2010-2020 van het Havenbedrijf. Duurzaam onderhoud en doordacht bouwen moeten ervoor zorgen dat de haven verder goed kan functioneren.

Aan het Kluizendok wordt de spooraanleg voltooid (2011-2012). Er worden ook nog secundaire wegen aangelegd op basis van de behoeften van nieuwe investeerders (2013-2015). Het dok is er op voorzien dat het aan het uiteinde nog verlengd kan worden. Of en hoe dit zal gebeuren, zal in 2011-2012 duidelijk worden gemaakt in een masterplan. Aan het Noorddok wordt de bouw van collectoren voor de behandeling van het afval- en regenwater voltooid. De bestaande hellingen om auto’s uit een schip te laten rijden, worden omgebouwd tot volwaardige kaaimuren (2011). Aan het Sifferdok worden er collectoren gebouwd voor de behandeling van het afval- en regenwater (2011).

Het Havenbedrijf voorziet de inrichting van het bedrijventerrein Rieme-Noord (2011-2013). Dit in de omgeving van het Kluizendok gelegen terrein is in totaal 100 hectare groot. Het wordt gerealiseerd door het Havenbedrijf (70 hectare), het Vlaams Gewest (20 hectare) en de gemeente Evergem (10 hectare). Het Havenbedrijf gaat als eerste van start in de loop van de zomer van 2011. Dit bedrijventerrein wordt uitgerust voor distributie en logistiek. Het wordt in de toekomst ontsloten via een weg naar de R4-West en het kanaal Gent-Terneuzen en ligt volledig op het grondgebied van Evergem. Het bedrijventerrein Moervaart-Zuid krijgt er een tweede ontsluiting bij met de R4 (2011-2012).

De Piratenstraat wordt door middel van een brug over de R4-Oost (John Kennedylaan) verlengd in de richting van de Langerbruggestraat (2012). Dit werk maakt deel uit van de omvorming van de R4. De Geeraard Van den Daelelaan en de Langerbruggestraat worden heraangelegd en opgewaardeerd (2012-2013). De Farmanstraat, de parallelweg en de sporenbundel worden herschikt (2012-2014). De koppelingsgebieden aan het Kluizendok en in Desteldonk worden ingericht. Daarnaast worden vanaf 2014 natuurgebieden ingericht als natuurcompensaties.

Aan de Rigakaai wordt er gestart met de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum (2011). Op de eerste verdieping kunnen tot 100 bezoekers worden ontvangen die van daaruit een groot(s) zicht op de haven hebben. Ook de afdeling Schipperij – die de vloot van het Havenbedrijf beheert – wordt er ondergebracht. Het Havenbedrijf investeert in zijn eigen vloot met de aankoop van een multifunctioneel schip (2014). Dit zal worden ingezet voor onder meer het onderhoud van het wateroppervlak en een aantal veiligheidsfuncties. Op het dak van het administratiegebouw van het Havenbedrijf – dat trouwens grotendeels een passiefkantoor is - worden zonnepanelen geplaatst (2011). Link: www.havengent.be.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...