27 maart 2011

Centraal Referentieadressenbestand erkend als eerste Vlaamse authentieke gegevensbron

Het Centraal Referentieadressenbestand, kortweg CRAB, wordt vanaf 1 juni erkend als eerste Vlaamse authentieke gegevensbron. Dit is een mijlpaal binnen het databeleid van de Vlaamse overheid. Vanaf deze erkenning zijn alle Vlaamse overheidsinstanties verplicht om gebruik te maken van de unieke adressen uit het CRAB. De steden en gemeenten zijn vanaf 1 juni de enigen die nieuwe adressen mogen creëren. Verwarringen rond verkeerde adressen behoren vanafdan tot het verleden, waardoor de overheid niet onnodig bij burgers en bedrijven informatie opvraagt waarover ze in feite reeds beschikt. Een uniek en volledig Vlaams adressenbestand.

Het adresgegeven neemt een centrale plaats in binnen de gegevenshuishouding van de overheid. Bij meer dan 80 % van alle gegevens die vandaag in databanken worden opgeslagen (gegevens over vergunningen, bedrijven, personen, …) wordt ook een adres bewaard. Tot op vandaag bestaat er echter geen uniek en volledig adressenbestand. Organisaties houden vaak alleen die adressen bij die ze nodig hebben voor hun openbare taak en volgens hun eigen definitie en code. Adressen worden soms ook opgeslagen zonder informatie over hun exacte geografische ligging. Bovendien worden nieuwe adressen vaak gecreëerd buiten de gemeenten om, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en verkavelingen. “Er was dringend nood aan één unieke adrestaal in Vlaanderen”, zegt Vlaams Minister-president Kris Peeters. “Daarom heb ik werk gemaakt van een adresdecreet dat duidelijk vastlegt hoe een adres er moet uitzien en wie een nieuw adres mag creëren”.

Het adresdecreet treedt in werking op 1 juni 2011. Vanaf dan zal iedereen binnen de Vlaamse overheid dezelfde authentieke bron van adressen gebruiken. Bovendien zullen de steden en gemeenten als enige bevoegd zijn om nieuwe adressen te creëren. Dit zal het leven en werken van mensen en bedrijven enorm vergemakkelijken. Het Centraal Referentieadressenbestand, of kortweg CRAB, moet uiteraard heel nauwkeurig bijgehouden en bijgewerkt worden. Het adresdecreet voorziet dat de steden en gemeenten rechtstreeks worden betrokken bij de aanmaak en bijhouding van het CRAB. Uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van het adresdecreet, moet iedere gemeente het CRAB voor haar grondgebied initieel gevalideerd en dus nagekeken hebben. Opdat de gemeenten deze opdracht op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitvoeren, voorziet het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), als centrale beheerder van het CRAB, in de nodige ondersteuning. Zo worden er gratis softwaretools en opleidingspakketten ter beschikking gesteld aan de lokale besturen.

Met de inwerkingtreding van het adresdecreet en de erkenning van het CRAB als authentieke gegevensbron voor adressen in het Vlaamse Gewest, neemt Vlaanderen het voortouw in het gezamenlijke initiatief van de gewesten en de federale overheid om een kwaliteitsvol adressenregister in België uit te bouwen. Vlaams Minister-president Kris Peeters zal nu met zijn collega’s binnen de federale regering en de gewestregeringen de nodige afspraken maken, zodat het Vlaams adresmodel de standaard kan worden voor de uitwisseling van adressen tussen alle Belgische overheden. “Het zou natuurlijk totaal inefficiënt zijn als de gemeenten binnen Vlaanderen zouden werken volgens een bepaalde adresstandaard en bijvoorbeeld met het Rijksregister adressen zouden uitwisselen via een totaal andere standaard”, besluit Peeters.  

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...