25 maart 2011

Gentse UCO site krijgt nieuwe bestemming

UCO Ma�sstraat 13Het gekende textielbedrijf UCO bood ooit werk aan 10.000 arbeiders, verspreid over een twintigtal vestigingen. Maar de buitenlandse concurrentie deed de fabriek uiteindelijk de das om. Schepen van Werk Sofie Bracke: “Door de sluiting van UCO Sportswear in de Maïsstraat verloren de laatste 400 werknemers in 2008 hun baan. Maar dankzij de tewerkstellingscel waarin de Stad Gent participeerde vond een meerderheid van deze arbeiders snel een nieuwe job. Daarna besloot de Stad Gent het bedrijf aan te kopen om er een aantal sociale economiebedrijven te clusteren”. De site heeft een oppervlakte van 11 hectare, en bestaat uit een enorm gebouwencomplex, zo groot als zes voetbalvelden en een waterzuiveringsinstallatie. De Dienst Stedenbouw van de Stad Gent heeft een ruimtelijke visie voor de site uitgewerkt en een aantal pistes voor een nieuwe ontsluiting bekeken. Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid van de nabijgelegen woonbuurt te verzekeren. De plannen voorzien drie hectare toegankelijk groen voor de buurt, de centralisatie van opslagruimte voor de Stad Gent zelf, een comfortabel fietspad, de herwaardering van de Lieve met een brede groenstrook, en een nieuwe locatie voor het containerpark van Ivago dat binnen enkele jaren moet verdwijnen aan de Gasmeterlaan. De bedoeling is dat het verkeer van de site niet langs de Maïsstraat moet rijden, maar rechtstreeks aansluit op de Nieuwe Vaart. De Stad Gent besloot om 12 miljoen euro te investeren voor de aankoop en de reconversie van de site. Gent kreeg voor deze aankoop steun uit het budget voor het Grootstedenbeleid.

Afgelopen dinsdag ondertekenden de beschutte werkplaats Ryhove en de sociale werkplaatsen Ateljee, Con Brio, Labeur en De Sleutel een engagementsverklaring voor de realisatie van een Sociale Economie Cluster op de voormalige UCO site. Bovendien wordt onderzocht of de beschutte werkplaats Gandae voor bepaalde activiteiten kan aansluiten bij de sociale economiecluster. Met het tekenen van die engagementsverklaring werd het startschot gegeven voor de herontwikkeling van dit bedrijventerrein. Met de komst van die vijf bedrijven zullen op termijn een kleine duizend werknemers een nieuwe werkplek vinden. Schepen Sofie Bracke: “Door hier te clusteren bereiken we verschillende doelstellingen. Bij de opmaak van haar Masterplan Sociale Economie Gent 2012 was duidelijk geworden dat een aantal bedrijven kampt met ruimteproblemen. Omdat ze gevestigd zijn in een woonwijk, slechts een tijdelijke huisvesting hebben of met verschillende entiteiten verspreid zijn over de stad is het voor deze bedrijven moeilijk om uit te breiden of te groeien. Na onderzoek blijkt de UCO site een geschikt terrein te zijn voor deze bedrijven”. Naast die bedrijven zullen ook het Opleidings- en tewerkstellingscentrum van het OCMW, IVAGO en een stadsdienst binnenkort een onderkomen vinden op de site. De sociale economie bedrijven die zich zullen vestigen willen zich clusteren. Dat wil zeggen dat zij op bepaalde vlakken intens gaan samenwerken: gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, samenwerking op vlak van energiegebruik, werknemersmobiliteit, aankopen, innovatie enz.

De ondertekenaars willen ook samen de nodige sociale voorzieningen uitbouwen voor hun werknemers, onder meer via een bedrijfsrestaurant en een loopbaanbegeleiding en het opstarten van doorstromingtrajecten naar de reguliere arbeidsmarkt. Die gemeenschappelijke infrastructuur en sociale voorzieningen zullen ondergebracht worden in het Balenmagazijn. In het Balenmagazijn zullen het centraal onthaal, vergaderzalen, opleidingslokalen, een bedrijfskeuken en restaurant voorzien worden.  Schepen Sofie Bracke: “Om dat te kunnen realiseren werd onlangs een EFRO dossier ingediend om de nodige subsidies te verkrijgen. De kostprijs voor de ombouw van het Balenmagazijn wordt op ruim 5 miljoen euro geraamd. De ombouw kan enkel als hiervoor voldoende financiële middelen worden gevonden. De Stad Gent heeft bij het Agentschap Ondernemen een dossier ingediend in de hoop dat 90% van de projectkosten gesubsidieerd kan worden: 40% door Europa, 45% door de Vlaamse Overheid en 5% door de Provincie Oost–Vlaanderen. De bedrijven zullen zelf voor (het merendeel van) de overige 10% instaan”. Als alles goed meezit, kunnen de werkzaamheden in het voorjaar 2012 opstarten.

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...