21 maart 2011

Minder criminaliteit in Gent

De criminaliteit in Gent is in 2010 licht gedaald. Het aantal strafbare feiten daalde met 292 feiten. Dat is een daling van 1% tegenover 2009. Het totaal aantal strafbare feiten gepleegd in Gent daalde van 34.090 in 2009 naar 33.798 in 2010. Dat is een daling van 292 feiten. Het aantal geregistreerde eigendomsdelicten steeg licht met 1,5%. Ook het aantal milieudelicten steeg in 2010 van 2699 naar 3084 feiten, goed voor een stijging van 14%. Die stijgingen worden echter gecompenseerd door de dalingen van de persoonsdelicten en drugsgerelateerde feiten: het aantal persoonsdelicten daalde met 11%, het aantal drugsdelicten daalde met 13%.

Vooral het aantal diefstallen (+5%) en het aantal woninginbraken (+22%) stijgen. Alle andere eigendomsdelicten zijn in 2010 gedaald. Het vandalisme daalde met 4% en het aantal bedrogmisdrijven daalde met 15,4%, het aantal opzettelijke brandstichtingen daalde fors met 23,5%. Waar er in 2009 nog een forse stijging van het aantal feiten van zakkenrollerij was, daalde dat aantal feiten in 2010 met 4%. Vooral op het openbaar vervoer is dat fenomeen sterk verminderd. Ook het aantal straatroven en tasjesroven daalden met 2%. Wat de valsmunterij betreft, kan men een stijging van 15,6% vaststellen. Die stijging kan vooral toegeschreven worden aan de valse briefjes van 20 euro die in maart 2010 in verschillende handelszaken opdoken. De voertuigencriminaliteit daalde licht. Vooral het aantal autodiefstallen daalde sterk: er is een daling van bijna 20%. Ook het aantal fietsdiefstallen is gedaald: van 2260 naar 2058 feiten, een daling van 9%. Hierbij valt vooral de daling van het aantal fietsdiefstallen in de stationsomgevingen (Gent Sint-Pieters, Dampoort en Drongen) op. Daarentegen is het aantal fietsdiefstallen in de buurt van universitaire gebouwen en studentenhomes gestegen. Opvallend is eveneens de forse stijging van het aantal diefstallen van motorfietsen. Er is een stijging van 100% (van 24 in 2009 naar 48 in 2010). Motorrijders hebben dus een goede reden om hun motorfiets extra te beveiligen. Het aantal autokraken steeg in 2010 van 1118 tot 1184. Dat is een stijging van 6%, vooral in de laatste vier maanden van het jaar.

De persoonsdelicten zijn met 871 feiten gedaald, wat een sterke daling van 11% betekent. Het aantal zedendelicten daalde met 15%. Vooral het aantal verkrachtingen en aanrandingen daalde, goed voor een daling van respectievelijk 3% en 31%. Nochtans worden slachtoffers steeds meer gestimuleerd om van dergelijke feiten aangifte te doen. Lees ook Gent pakt probleemwijken gericht aan.

Labels: , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...