8 februari 2011

Stad Gent roept op om bomen te planten

Op zoek naar partners om Gent te vergroenen, klopt de Stad Gent nu bij bedrijven, zorginstellingen en scholen aan. Men vraagt hen om op hun terreinen één of meerdere bomen, een houtkant of zelfs een bosje aan te planten. Werknemers die op groen uitkijken zouden productiever, gemotiveerder en minder vaak ziek zijn. Maar ook vanuit een ziekenbed is het aangenamer om naar groen te kijken dan naar troosteloze muren. Bomen en struiken maken de seizoenen voelbaar en brengen een heel leven aan vogels, vlinders en andere beestjes mee. Als je kinderen laat kiezen, gaan ze steevast voor een groene speelruimte. Die biedt volop verstopplekken en veel om te ontdekken. Met het vergroenen van hun speelplaats kunnen scholen extra speel- en leerkansen op school creëren. Dus, waarom nog wachten met aanplanten? Bedrijven, scholen en zorginstelingen hebben vaak ruimte genoeg voor een boom, enkele struiken of een houtkant. Door die aan te planten, zorgen ze mee voor een gezonder en aangenamer stadsklimaat.

Gent heeft veel plekjes om bomen te planten. 371 bedrijven in het havengebied en zo’n 35 bedrijven elders in Gent hebben buitenruimte. De Stad Gent schrijft elk van hen aan met de oproep om groen aan te planten. Ook aan de koepelorga-nisaties werd gevraagd om via hun communicatienetwerk bedrijven op te roepen om op hun bedrijfsterrein één of meerdere bomen te planten. Verder krijgen 127 basischolen, 66 secundaire scholen, de 3 hogescholen en de Universiteit Gent een brief in de bus. Ten slotte worden ook de 9 Gentse ziekenhuizen en 27 woonzorgcentra aangeschreven. Als elk van hen 1 boom aanplant, wordt Gent er 639 rijker. En zo dikt ook de Vlaamse teller aan. Daarom vraagt men om alle geplante bomen te registreren op de website www.1miljoenbomen.be of het aantal te melden aan de Groendienst.

Zolang het niet vriest, kan men bomen aanplanten. Dat gebeurt het best in de periode van eind oktober tot eind maart. Lukt het planten dit voorjaar niet meer, dan kunnen de Gentse bedrijven en instellingen alvast beginnen plannen wat ze in het najaar zullen planten. Voor meer informatie over geschikte bomen en struiken kunnen ze bij de Groendienst terecht. Of ze kunnen de folder ‘Kies voor de natuur als u een boompje opzet’ raadplegen. De folder is verkrijgbaar bij de Groendienst. Men kan hem ook hier downloaden. De Jeugddienst staat dan weer paraat om informatie en advies te geven over groene speelruimten.

Informatie:
Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent
Tel.: 09 225 68 59 of  09 225 95 94
Fax: 09 233 67 62 E-mail: groendienst@gent.be
Openingsuren: van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...