2 februari 2011

Oost-Vlaanderen organiseert wedstrijd 'Gedicht zoekt muur'

In 2008 organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen de wedstrijd 'Een thuis voor een gedicht'. In 2011 organiseert de Provincie 'Gedicht zoekt muur'. Met dit nieuwe initiatief geeft de Provincie Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten en hun bewoners de kans om een origineel gedicht van de Oost-Vlaamse plattelandsdichter Lut De Block te winnen. De wedstrijd start op vrijdag 4 februari 2011. Tot en met maandag 4 april 2011 kan men inschrijven. Deelnemers aan de wedstrijd dragen een locatie/muur voor die een gedicht verdient.

Tijdens de wedstrijd rekent de Provincie op de creativiteit van de plattelandsbewoners. De winnaar is bekend na een digitale stemming. De winnende locatie vormt de inspiratiebron voor een gedicht van de plattelandsdichter. Lut De Block schrijft een gedicht op maat van de locatie en een vormgever zorgt voor de eeuwige presentatie. De 2de en 3de laureaat krijgen ook een gedicht, maar zorgen zelf voor de vormgeving. Postkaarten met het campagnebeeld worden verspreid via de gemeenten, bibliotheken en culturele centra, academies en anderen. De Provincie wil met deze wedstrijd een intensieve samenwerking met de lokale besturen, bewoners van het platteland, verenigingen, ... stimuleren. De plattelandsdichter werd in januari 2010 aangesteld voor 2 jaar en zij belicht in haar gedichten verschillende facetten van het platteland.

Meer info is te vinden op www.plattelandsdichter.be
of via plattelandsdichter@oost-vlaanderen.be.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...