28 januari 2011

Vlaams strooizout niet onbesproken

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht vandaag vrijdag de aankomst van een grote levering grof zout. Dit zout werd gezamenlijk aangekocht voor steden en gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer. Het schip uit de Bahamas heeft 28.000 ton zout aan boord. Dit zal via kleine schepen en vrachtwagens zo snel mogelijk bij de steden en gemeenten worden geleverd. De afgelopen weken kreeg het Agentschap Wegen en Verkeer meermaals kleine leveringen. Met deze nieuwe levering kunnen nu ook steden en gemeenten hun zoutvoorraad opnieuw aanvullen. Het aangekochte zout is van Esco, een Duitse producent (eigendom van K+S) die ondermeer in de Bahama's zout produceert. Dat de overheid nu terug zout aankoopt bij Esco, en dit aan een veel te dure prijs, is merkwaardig. Esco is namelijk één van de leveranciers die deze winter gedurende de maand december in gebreke gebleven is en zich niet gehouden heeft aan de contracten.

De winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer loopt tot eind april. Tot dan kunnen er winterse omstandigheden voorkomen en staan de strooiwagens van het agentschap klaar om de gladheid te bestrijden. Het zout dat deze winter niet wordt opgebruikt wordt opgeslagen in de zoutloodsen van het agentschap en zal volgende winter verder worden gebruikt.  We kunnen ons bij deze bericht over Vlaams strooizout weer eens vragen stellen bij het goed bestuur van de Vlaamse overheid: overal putten, te kort aan strooizout, te duur en zo meer. Of we de schuld bij Hilde Crevits moeten leggen, dat staat ter discussie. Ze erfde samen met haar departement de problemen van vele jaren slecht beleid, maar volgens dit bericht is ze druk bezig die met die achterstand weg te werken: Volgend jaar voor 112 miljoen euro wegenwerken

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...