25 januari 2011

Burgers nemen het woord tijdens de gemeenteraad

BewonersinitiatiefEr rommelt wat rond de Gentse Oude Dokken. De komende jaar worden die Oude Dokken omgevormd tot een nieuwe wijk aan het water. Met de bouw van meer dan 1200 woningen in een kwalitatief hoogstaande omgeving wil het stadsbestuur de woningnood in Gent aanpakken. Gent doet daarbij beroep op een aantal partners: het AG SOB (Stadsontwikkelingsbedrijf), ROI (Revitalisering Oude Industriehavens), Waterwegen en Zeekanaal NV, Vlaanderen, Interreg IVA (grensoverschrijdende samenwerking), De Provincie Oost-Vlaanderen, het Grootstedenbeleid en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Maar de bewoners uit de omliggende wijken maken zich zorgen dat er te weinig groen komt. Daarom willen zij één groot park in plaats van talrijke kleine stukjes groen.

Op 30 december 2010 werd door inwoners een voorstel voor een leefbare en duurzame wijk Oude Dokken ingediend bij het Stadsbestuur. Met dit verzoek wensen zij dat de procedure voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken wordt opgeschort tot er een duurzame oplossing is voorde mobiliteitsproblemen van zowel de Dampoort als de Muide (Handelsdokbrug) en dat het project Oude Dokken herbekeken wordt op het vlak van duurzaamheid in zijn algemeenheid, de mogelijkheid tot het inplanten van een groot park, de keuze voor meer bouwblokken met meer grondgebonden woningen i.p.v. hoogbouw en voor beter openbaar vervoer in het bijzonder. Aangezien de initiatiefnemers 2450 geldige handtekeningen verzamelden verkregen zij het recht om het woord te nemen tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag. De bewonersgroep maakt zich sterk dat er dan er voldoende ruimte is voor een groot park én een grote woonwijk.

Initiatiefnemer Pieter Van Vooren: “Wij zijn ons bewust van de nood aan nieuwe woningen in Gent, maar de wijk moet leefbaar blijven. Naast een Koopvaardijpark kunnen er nog voldoende woningen komen rond het Houtdok. En we geven we de voorkeur aan een dichtbebouwde stationsomgeving tussen het park en de Dampoort. Als er zo gebouwd wordt, is er wel ruimte voor een groot park. De eerste acties kwamen er naar aanleiding van Gent 2020. Met de vraag hoe Gent er tegen 2020 moet uitzien riep Gent op om ideeën voor Gent 2020 uit te spreken. Uiteraard staan wij achter de komst van een nieuwe wijk, maar wij willen ook dat die ontwikkeling in de beste omstandigheden gebeurt. De wijk moet bovendien bereikbaar zijn en niet jarenlang het voorwerp zijn van een verkeerschaos”.

De initiatiefnemers willen ook dat de verkeersknoop aan de Dampoort eerst aangepakt wordt. Een studie wijst namelijk uit dat de inrichting Dampoort – Koopvaardijlaan – Afrikalaan tot aan de Handelsdokbrug de geraamde verkeersintensiteiten niet toelaat. Volgens de buurtbewoners vereist de aanleg van een nieuw knoop aan de Dampoort 5 tot 8 jaar onderzoek en 5 tot 10 jaar voor de aanleg. En het is duidelijk dat die aanleg nog moet afgestemd worden op de aanleg van de Handelsdokbrug. Pieter Van Vooren: “Wij willen geen slachtoffer worden van getreuzel, problemen met een aannemer, een bedrijf dat dwars ligt, geldgebrek of een verschil in prioriteiten tussen de Stad en het Vlaams Gewest. We moeten dus ruimer kijken dan het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en alles duurzamer aanpakken”.

Link: http://archief2010.blogspot.com/2010/09/met-acec-site-krijgt-gent-een-nieuwe.html

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...