24 januari 2011

Gastgezinnen komen op tegen de uitwijzing van seksueel misbruikte kinderen

BrigittaDe gastgezinnen van 3 jonge Roemeense kinderen, Brigitta (4 jaar), Andrea (7 jaar), en Cristina (10 jaar) maken zich ernstige zorgen over de toekomst van deze meisjes. Zij werden allen meer dan een jaar opgevangen in Vlaanderen, maar worden nu plotseling bedreigd met uitzetting door de Belgische staat. Deze kinderen werden alle drie seksueel misbruikt door de vader en door andere mannen, met ernstige medische en psychologische schade als gevolg. De correctionele rechtbank acht de feiten bewezen. De vader is veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en bezit van kinderporno en is momenteel geïnterneerd in de Gentse gevangenis. Hij kan eind februari vervroegd vrijgelaten worden, na 8 maanden gevangenisstraf. De moeder, die nog in Roemenië verblijft vraagt ook niet dat Brigitta, Andrea en Cristina terugkeren naar Roemenië, omdat zij daar in het geheel niet kan voor zorgen en ze niet in staat is deze kinderen te beschermen tegen nieuw seksueel misbruik door de vader na zijn vrijlating.

Op dit ogenblik werden 2 van de 3 kinderen in het CKG van Zottegem geplaatst ter bescherming tegen de vader die vervroegd vrij kan komen. Schepen van Sociale Zaken Johan Van hove: “Evenwel stellen we daar vast dat zij niet kunnen genieten van de nodige medische en psychologische zorgen als gevolg van het seksueel misbruik. De medische zorgen die ze kregen door de huisarts van één van de gastgezinnen en door de dienst Urologie van het UZ in Gent werden stopgezet, ondanks het feit dat het CKG in eerste instantie toch de behandeling wilde verder zetten”. Om te voorkomen dat de kinderen opnieuw het slachtoffer worden van gewelddadig seksueel misbruik door de vrijgelaten vader of door andere mannen wordt alles geregeld om de kinderen woensdag aanstaande uit te wijzen en te plaatsen in een weeshuis in Roemenië tot ze meerderjarig zijn. Het is ongehoord vast te stellen dat de vader in België kan genieten van behoorlijk gevangenisregime, waar hij nog in staat is een maandelijks inkomen te genereren van 500 euro terwijl de kinderen, na het seksueel misbruik, opnieuw gestraft gaan worden door ze uit te wijzen naar een Roemeens weeshuis.

Schepen Johan Van hove: “Ondanks het feit dat beide gastgezinnen de kinderen nooit persoonlijk opeisen maar hen enkel een toekomst willen bieden in een ander pleeggezin of een inrichting in België, weigert de maatschappelijke consulent en de jeugdrechter hier rekening mee te houden. De gastgezinnen werden in eerste aanleg zelfs niet gehoord door de jeugdrechter. Verder is ook merkwaardig dat de voogd, een door het hof aangestelde pro Deo advocaat, verzaakt de nodige documenten tijdig in te dienen, welke ze tegen mogelijke uitwijzing diende te beschermen. Het is in eerste instantie de taak van de Belgische staat dat kinderen, van welke nationaliteit ook, beschermd moeten worden tegen seksueel misbruik en pure mensenhandel. Als gastgezinnen betreuren wij de zeer zwakke opstelling van verschillende Belgische instanties ten aanzien van de kinderen en vragen daarom dat om humanitaire redenen deze kinderen beschermd worden, door ze niet uit te wijzen maar door ze onder te brengen bij een Belgisch pleeggezin”.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...