24 januari 2011

Gent, stad in werking klinkt op een nieuw en vruchtbaar jaar.


NJ receptie GSIW 01Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het partnerschap “Gent, stad in werking” mocht schepen Sofie Bracke een aantal successen aankondigen. Samen met de economische relance begint ook de aanwerving van personeel aan een geleidelijk herstel. Daarbij daalde de werkloosheid in Gent het afgelopen jaar met bijna 10%. Schepen Sofie Bracke: “Uit de meest recente cijfers kunnen we een aantal nieuwe trends afleiden. Zo is het niet meer het geslacht maar wel de leeftijd van de werkzoekenden een bepalende factor. Jongeren werden het ergst getroffen, maar gingen ook het snelst weer aan het werk. Behalve de laaggeschoolde langdurige werkloze jongeren. Daarom moeten we het stijgend aantal jongeren dat de schoolbanken verlaat zonder diploma drastisch terugdringen”. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers blijft stijgen. Dat is een Vlaamse trend, maar daar wil men in Gent tegenaan gaan. Schepen Sofie Bracke wil dat Gent meer inspanningen levert op gebied van innovatieve arbeidsorganisatie. Gent kan zeker haar bijdrage leveren door te voorzien in meer en betere opleidingen maar bij de bedrijven moet er wel een mentaliteitswijziging komen.

Een positieve trend is dat het aantal werkzoekende Gentenaars van Turkse en Marokkaanse afkomst gevoelig daalt. Daarbij verwijst Sofie Bracke naar Latent Talent waar allochtonen een ambassadeursrol opnemen om andere allochtonen warm te maken voor een job. Een nieuwe uitdaging ligt echter in het activeren van werkzoekenden uit de nieuwe EU-landen, hun aantal steeg het voorbije jaar met 30%. Schepen Sofie Bracke: “De stad Gent voert een tweesporenbeleid. We moeten de instroom van deze mensen stoppen. Daarbij moeten we zeker de organisaties stoppen die deze mensen uitbuiten en met valse voorwendsels naar hier brengen resoluut een halt toeroepen. Maar we mogen niet blind zijn voor diegenen die hier vandaag wonen. We staan voor een heel grote uitdaging om deze mensen te integreren in onze arbeidsmarkt. Investeren in taal en opleiding zijn sleutelwoorden. Ook hier is een rol voor het partnerschap GSIW weggelegd”.

NJ receptie GSIW 13Met het partnerschap GSIW speelt Gent een voortrekkersrol. Geen enkele andere stad heeft zo’n partnerschap, een partnerschap dat het forum is om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het samenbundelen van mensen en middelen zorgde voor een aantal duurzame realisaties. Voor maar liefst 4 initiatieven was 2010 een jubileumjaar. Het Beroepenhuis bijvoorbeeld, het enige in zijn soort om de wereld van beroepen te laten ontdekken door jonge leerlingen. Of Bouwbaan dat knelpuntvacatures in de bouw aanpakt via promotie, individuele ondersteuning, opleiding en coaching op de werkvloer. Werkzoekenden met interesse in de bouw kunnen op deze manier duurzaam aan de slag gaan in de bouwsector. Ook Max Mobiel, dat uitgroeide tot een partner in een slimme woon- en werkmobiliteit vierde haar 5-jarig bestaan. Ook De Punt vierde haar 10-jarig bestaan en heeft de ambitie om verder een uitgesproken rol te spelen in de sociale economie. Schepen Sofie Bracke: “Al deze initiatieven zijn ontstaan als actiegroep binnen GSIW. Vandaag zijn het zelfstandige organisaties maar nog steeds actieve partners binnen dit strategisch werkgelegenheidsforum. We willen het partnerschap GSIW zichtbaarder maken en dat kan alleen als organisaties zichzelf zichtbaar maken als partner van GSIW. Daarom bieden wij hen vandaag de vernieuwde GSIW uithangbordjes aan”. Daarop overhandigde schepen Bracke het nieuwe uithangbord aan de vertegenwoordigers van Max Mobiel, het Beroepenhuis (Mil Kooiman), Bouwbaan (Geert Gille) en Startpunt (Danny Morel). Waarop de aanwezigen het glas mochten heffen op een nieuw en boeiend werkjaar.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...