24 januari 2011

Gent begint met proefproject geluidsarm laden en lossen

De Stad Gent verleent haar medewerking aan het zogenaamde PIEK pilootproject. Daarbij gaan de distributeurs Colruyt en Delhaize een van hun vestigingen bevoorraden vóór de ochtendspits of na de avondspits en met behulp van stille technologieën. Voor Colruyt wordt dit het filiaal te Ledeberg terwijl Delhaize koos voor de vestiging aan de Watersportbaan. De leveringen gebeuren vóór de ochtendspits of na de avondspits, met stil materiaal en door speciaal opgeleide chauffeurs. Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (het vroegere Parkeerbedrijf) en de Dienst Economie ondersteunen het project op het vlak van communicatie met de buurt en op het vlak van overleg. Dergelijke inspanningen hebben positieve gevolgen voor de geluidsproductie, het brandstofverbruik en de reistijd en dat kan het stadsbestuur uiteraard enkel toejuichen.

Laden en lossen is noodzakelijk, maar het brengt ook hinder met zich mee. Flanders Logistics is een strategisch project van de Vlaamse overheid en de logistieke sector. Het riep Vlaamse steden en gemeenten op om in te stappen in het zogenaamde PIEK pilootproject. Het project streeft ernaar om laad- en losprojecten in stedelijke omgevingen met minder hinder te laten verlopen. Ook de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw), Fedis (de belangenorganisatie van de distributiesector), Colruyt en Delhaize zijn betrokken bij het project. De Stad Gent stapt met het IVA Mobilteitsbedrijf Stad Gent (het vroegere Parkeerbedrijf) en de Dienst Economie mee in het verhaal.

De sociale, economische en ecologische voordelen zijn duidelijk. Door de inzet van de nieuwe technologieën (stille motoren, geluiddempende materialen voor laadkleppen, loskleppen, enz.) daalt de geluidshinder aanzienlijk. Het vroeger of later beleveren leidt tot minder verkeersdruk tijdens de piekuren. Dat resulteert dan weer onmiddellijk in een veel lagere uitstoot van uitlaatgassen. Ten slotte is er ook de economische winst: niet alleen de distributiebedrijven zelf winnen bij minder fileleed en een betere toegankelijkheid. Bij uitbreiding van dergelijke inspanningen wint Gent in zijn geheel meer ademruimte voor de lokale economie. De Stad Gent ondersteunt het PIEK pilootproject via het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent en de Dienst Economie. Die diensten staan in voor de communicatie naar de buurtbewoners en het overleg naar aanleiding van eventuele klachten. Het stadsbestuur doet beroep op het subsidieprogramma van de Samenwerkingsovereenkomst van de Vlaamse Overheid. Dit initiatief kadert ook binnen Civitas, het Europese project dat duurzaam vervoer in de stad promoot en waarin Gent een belangrijke rol speelt.

Guido Van Peeterssen.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...