25 januari 2011

Vooral psychologische factoren bepalen vliegangst


Naar schatting een derde van de bevolking kampt met vliegangst, die daarmee een van de meest verspreide fobieën is. De angst duikt niet alleen tijdens het vliegen op, maar ook vooraf. Bestaande behandelingen boeken goede resultaten maar zijn tijdsintensief. In haar doctoraatsonderzoek onderzocht psychologe Anouk Vanden Bogaerde de psychologische en biologische aspecten van vliegangst, om zo bij te dragen tot een optimale behandeling.

Vooral de psychologische factoren blijken de vliegangst te bepalen. Uit het onderzoek blijkt dat personen met vliegangst sommige lichamelijke sensaties anders ervaren dan anderen. Zo hebben ze meer aandacht voor bijvoorbeeld hun ademhaling, waardoor de gewaarwording ook intenser wordt. Daarnaast blijkt vliegangst ook gerelateerd te zijn aan de neiging om lichamelijke gewaarwordingen als bedreigend te interpreteren; ‘ik kan ze niet controleren’, ‘ze zullen nooit overgaan’, etc. Dit leidt tot angst.

Ook biologische factoren werden onderzocht. Zo werd het verband nagegaan tussen vliegangst en hypoxie; een zuurstoftekort in het bloed waardoor organen niet meer naar behoren functioneren. Hypoxie kan ontstaan bij een verblijf op grote hoogte en heeft symptomen als kortademigheid, hartkloppingen en duizeligheid tot gevolg. Wanneer mensen vliegen associëren met deze onaangename ervaringen, zou vliegangst kunnen ontstaan. Uit het onderzoek blijkt echter dat hypoxie geen grote rol speelt in vliegangst en zowel voorkomt bij personen met als zonder vliegangst.

Vooral de psychologische factoren zijn dus bepalend voor vliegangst, en niet zozeer de biologische factoren. Bij de behandeling is het dus niet alleen van belang om informatie te geven over de veiligheidsaspecten van vliegen en mensen bloot te stellen aan de gevreesde vlucht. Wie vliegangst heeft moet ook anders leren omgaan met lichamelijke gewaarwordingen en ze niet langer als bedreigend interpreteren.

Cijfers bewijzen dat het vliegtuig met ruime voorsprong het veiligste vervoermiddel is. Maar wie lijdt aan vliegangst heeft geen boodschap aan die statistieken. Met alle gevolgen van dien. Zo is een vakantieganger met matige vliegangst niet in staat de terugvlucht uit zijn hoofd te zetten. Ontspannen genieten van een vakantie is dan uitgesloten. Wanneer extreme vliegangst het vliegen helemaal onmogelijk maakt, dan kan het privé- en professionele leven daar stevig onder lijden.

Specialisten van Brussels Airport, het toenmalige SN Brussels Airlines en de Universiteit Gent ontwikkelden in 2006 een wetenschappelijk onderbouwde cursus die de best mogelijke kansen op succes biedt. De wetenschappers van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van de Gentse universiteit kozen voor een gefaseerde aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapeutische principes. De lessen worden verdeeld over 2 dagen en zijn te volgen in het Nederlands en in het Frans. Ze steunen zowel op een theoretisch gedeelte (technische en praktische aspecten van een vlucht uitgelegd door ervaren piloten en instructeurs van Brussels Airlines, en het begrijpen van de mechanismen die (vlieg)angst in stand houden uitgelegd door een klinisch psycholoog) als op een praktisch deel (een echte vlucht met de individuele begeleiding van een klinisch psycholoog aan boord).

Ruim vier jaar na de lancering van het project is het duidelijk dat de cursus een groot succes is. Intussen volgden bijna 170 personen de sessies. Meer dan 80% van hen is verlost van de fobie en is uiterst tevreden over de cursus. Link: http://www.vliegangst.org/

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...