12 januari 2011

Nieuwe sluis Terneuzen een stapje dichterbij

Waterboot 10Vandaag vond er een ontmoeting plaats tussen Vlaams minister Hilde Crevits en haar Nederlandse collega minister Melanie Schultz van Haegen over de toegankelijkheid van het Kanaal Gent-Terneuzen, dit naar aanleiding van enkele overeenkomsten vorig jaar. Beide ministers kwamen overeen om tegen de zomer 2011 een model rond te hebben rond de financiering van de nieuwe grote diepe zeesluis van Terneuzen. In afwachting van de nieuwe sluis wordt de nautische toegankelijkheid van de Gentse haven wel al verbeterd. De Permanente Commissie geeft definitief toelating voor de vaart met 37 meter brede schepen doorheen de Westsluis Terneuzen en op het kanaal Gent-Terneuzen. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de vaart met een scheepsbreedte van 38 meter staat nu op het programma.

Tijdens deze ontmoeting werd een nieuwe opdracht gegeven aan de onderhandelings-commissie Kanaal Gent Terneuzen over de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Op 16 april 2009 hebben de toenmalige bewindslieden besloten op basis van de afgeronde verkenning om de onderhandelingen te starten over een kostprijsverdeling voor de drie geselecteerde sluisvarianten; de combisluis, de kleine zeesluis en de grote zeesluis. Vandaag werd overeen gekomen dat het vervolgtraject van de onderhandelingen zal geschieden over één voorkeursalternatief, m.n. de grote diepe zeesluis. De verschillende aspecten inzake financiering moeten tegen de zomer van 2011 rond zijn. Als een definitief akkoord bereikt wordt, zullen Vlaanderen en Nederland gezamenlijk maximaal beroep doen op Europese medefinanciering voor zowel de vervolgstudies als voor de eigenlijke realisatie van de sluis.

De maximale scheepsbreedte van de bestaande Westsluis wordt ondertussen opgetrokken tot 37 meter om in te spelen op de schaal-vergroting van de scheepvaart. De Westsluis Terneuzen, de sluis waarin zeeschepen bestemd voor of komende van de haven van Gent worden geschut, is beperkt qua afmetingen. De sluis is 40 meter breed, waardoor de maximaal toegelaten scheepsbreedte vroeger slechts 34 meter bedroeg. Vlaamse en Nederlandse nautische deskundigen hebben bekeken onder welke voorwaarden het optrekken van de scheepsbreedte tot 37 meter veilig kan verlopen. Hiervoor zijn drie proefreizen georganiseerd. Eerstdaags wordt er ter vervanging van de tijdelijke regeling, een definitieve regeling uitgevaardigd die toelating geeft voor de vaart met een scheepsbreedte tot 37 meter, onder de daarvoor geldende veiligheidsvoorwaarden.

De nieuwe sluis is erg belangrijk voor de Gentse zeehaven. Die haven behaalt mooie groeicijfers, maar die groei wordt gehinderd door de steeds groeiende tonnenmaat van de zeeschepen. Schepen Christophe Peeters: “De tendens naar almaar grotere zeeschepen doet zich ook in de Gentse haven voor. Tegenover 2008 is de brutotonnenmaat van de zeeschepen met 3% toegenomen. Bovendien vervoerden al deze zeeschepen in het nieuwe recordjaar 2010 samen meer goederen dan ooit voorheen (48 miljoen ton). Na enkele recente grote investeringen aan het nieuwe Kluizendok, het doorstaan van de crisis, een nieuw record inzake de totale goederenoverslag in het voorbije jaar 2010, is dit een nieuwe opsteker voor de Gentse haven”.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...