8 januari 2011

Leuvense wetenschappers banen de weg naar nieuwe kankertherapie

Wetenschappers verbonden aan VIB en KU Leuven hebben een nieuw anti-kankermechanisme ontrafeld, gebaseerd op het herstellen van bloedvaten in tumoren. De nieuwe strategie vermindert de uitzaaiing van kankercellen en verhoogt de efficiëntie van chemotherapie. Het recent ontdekte mechanisme biedt alternatieve mogelijkheden voor de behandeling van kanker. De ontdekking is gebaseerd op het feit dat tumoren de groei van bloedvaten stimuleren om aan voldoende zuurstof te geraken. Echter, omdat de bloedvaten in tumoren abnormaal zijn, geraakt chemotherapie niet tot bij de tumorcel en ontsnappen (metastazeren) kankercellen. De vorsers ontdekten dat het normaliseren van deze abnormale bloedvaten in tumoren door HRG voorkomt dat tumorcellen zich uitzaaien en dat de tumoren beter bereikbaar zijn voor chemotherapie. HRG induceert dit gunstig effect door de productie van de Placentale Groeifactor (PlGF) te onderdrukken. Deze therapie wordt nu uitgetest als nieuw antikankermiddel door ThromboGenics in samenwerking met Roche.

Via onze bloedvaten wordt elk groeiend weefsel van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Tumoren groeien echter veel sneller dan normaal weefsel en hebben dus een grotere behoefte aan voedingsstoffen. Daarom gaan tumorcellen op een bepaald ogenblik groeifactoren aanmaken die de groei van nieuwe bloedvaten stimuleren. De gevormde bloedvaten hebben echter een abnormale vorm, waardoor het bloed slecht stroomt en de kankercellen weinig zuurstof ontvangen. Dit zuurstoftekort werkt uitzaaiing van de kankercellen in de hand en resulteert uiteindelijk in een kwaadaardige kanker. Daarenboven verstoort de abnormale vorm van de bloedvaten de aanvoer en efficiëntie van antikanker geneesmiddelen. Vandaar dat recent meer aandacht gaat naar anti-angiogene therapieën die de bloedvaten naar het gezwel normaliseren. Op deze manier zou het zuurstoftekort verminderen, zodat kankercellen minder de neiging hebben om op reis te gaan naar elders in het lichaam en kunnen antikanker geneesmiddelen efficiënter worden aangevoerd.

Charlotte Rolny, Max Mazzone en collega’s onderzochten onder leiding van Peter Carmeliet en in samenwerking met VIB onderzoekers verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en collega’s uit Zweden welk mechanisme er schuilt achter de gekende antikanker activiteit van het eiwit HRG. De resultaten van hun experimenten tonen aan dat HRG over antikanker activiteiten beschikt en normalisatie van tumorbloedvaten bevordert. Het ophelderen van het mechanisme achter de antikanker activiteiten van HRG creëert nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van kanker. Hoe groter een kankergezwel wordt, hoe meer zuurstof het nodig heeft. En zuurstoftekort werkt uitzaaiing van kankercellen in de hand. Stimulatie van HRG in de tumor bestrijdt tumorprogressie en verspreiding en verhoogt de efficiëntie van chemotherapie.

Het onderzoek verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Cancer Cell:
HRG inhibits tumor growth and metastasis by inducing macrophage polarization and vessel normalization through downregulation of PlGF). 

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...