7 januari 2011

2010 is recordjaar voor haven van Gent

SeawaysDe haven van Gent kende in 2010 een spectaculaire groei. De totale goederenoverslag steeg met 29% tegenover 2009. Met een totaal van 48 miljoen ton laat Gent het crisisjaar 2009 ver achter zich. Zowel de goederenoverslag via de zeevaart (+31%) als via de binnenvaart (+25%) boeken ongeziene groeicijfers. Ook de export van goederen registreerde een record en bovendien blijkt de diversiteit van de haven een grote troef te zijn om meer overslag te boeken. Met één miljoen ton meer overslag in 2010 overtreft Gent meteen ook het recordjaar 2008. De haven van Gent is hiermee waarschijnlijk één van de snelst groeiende havens in West-Europa. Havenschepen Christophe Peeters: “De goederenoverslag via zeevaart kende een ongeziene groei van 31%: van 20,8 miljoen ton naar 27,3 miljoen ton. Ook de overslag via binnenvaart kende een grote groei van 25,5%: van 16,5 miljoen ton naar 20,7 miljoen ton. Dit resultaat overtreft onze stoutste dromen, maar we gaan zeker niet op onze lauweren rusten. Een resultaat van 50 miljoen ton per jaar is haalbaar. De diversiteit van onze haven is daarbij één van onze grootste troeven. Daarbij streven we niet alleen naar mooie cijfers maar ook naar een verhoging van de tewerkstelling, de haven van Gent is goed voor rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling van 70.000 mensen”.

De totale goederenoverslag van 48 miljoen ton in 2010 is één miljoen meer dan de 47 miljoen ton van het recordjaar 2008. Niet enkel dit record werd verbroken. Zowel het volume via de zeevaart met 27,3 miljoen ton (+1%) als dat via de binnenvaart met 20,7 miljoen ton (+3%) boekten een nieuw record. Hiermee neemt het belang van de haven van Gent als knooppunt tussen zeevaart en binnenvaart – en dus duurzaam vervoer - almaar toe. Meer goederen aanvoeren via zeevaart betekent voor Gent meteen ook dat er meer goederen via binnenvaart worden doorgevoerd naar het achterland. De voorbije 6 jaar heeft de haven zich steeds meer ontplooid als exporthaven: het aandeel van de export via zeevaart steeg van 20% naar 25%. Het nieuwe record van 2010 werd vooral behaald door de toename van de export via zeeschepen.

Traditiegetrouw blijft Brazilië de voornaamste handelspartner, zij het dat het totale belang ervan licht afneemt. Er is een verschuiving inzake de import van ertsen uit Brazilië naar landen als Canada (6e handelspartner) en Venezuela (9e handelspartner). De aanvoer van fruitsap uit Brazilië zit dan weer wel in stijgende lijn. Rusland blijft met de overslag van producten van de metaalindustrie en steenkool op de tweede plaats, maar het neemt wel een steeds belangrijkere positie in. Met de ro/ro-trafiek die opnieuw op peil zit, handhaaft Zweden de derde plaats. Het belang van Turkije (7e handelspartner) wordt groter. Hier zorgt vooral de export van schroot (de zogenaamde Izmir lijn) voor.

In 2010 zien we vooral een sterke toename van ruwe mineralen en bouwmaterialen. Ook meststoffen, ertsen, producten van de metaalindustrie en vaste minerale brandstoffen zijn toegenomen. Algemeen dalen de landbouwproducten en voedingsproducten lichtjes, dit zijn producten die zeer gevoelig zijn voor verschuivingen op de wereldmarkt. Raapzaad is hier een uitzondering: deze overslag neemt wel toe, het is immers een grondstof voor de productie van biobrandstoffen – één van de sterkhouders van de Gentse haven. Voor de overslag via zeevaart blijft het aandeel van bulk (80%) en stukgoed (20%) gelijk aan de voorgaande jaren. Wel wordt het aandeel van de vloeibare bulk almaar belangrijker dan dat van de vaste bulk. In de toekomst zal deze trend zich nog verder zetten. Recent hebben zich aan het Kluizendok immers enkele bedrijven gevestigd voor de opslag van vloeibare bulk die binnen een tweetal jaar volledig operationeel zullen zijn.

Met 3.436 zeeschepen in 2010 zit de haven op hetzelfde niveau van 2008. Opmerkelijk is dat de grootte van de zeeschepen wel almaar toeneemt; een wereldwijde tendens trouwens. Tegenover 2008 is de brutotonnenmaat van de zeeschepen met 3% toegenomen. Bovendien vervoeren al deze zeeschepen samen meer goederenvolume dan voorheen. Wil de haven van Gent kunnen inspelen op de tendens van grotere zeeschepen dan dient er dus in de nabije toekomst een nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen te komen. Enkel hierdoor kan Gent zich als haven verder ontwikkelen. Link: http://www.portofghent.be/

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...