7 januari 2011

Aantal Gentse werkzoekenden daalt fors.

Het aantal Gentse werkzoekenden daalde in 2010 met 9,6%, dat blijkt uit de recentste cijfers van de VDAB. In absolute cijfers betekent dit dat het aantal werkzoekenden in Gent daalde van 14.522 in december 2009 naar 13.131 in december 2010. Opvallend is dat de werkloosheid bij mannen sneller daalt dan bij vrouwen, 12,8% tegenover een daling van 5% bij vrouwen. Dit komt omdat door de crisis ook opvallend meer mannen hun baan verloren dan vrouwen. Hoewel de algemene werk-loosheid bij jongeren (-25 jaar) daalt met 14%, stijgt het aantal laag- en middengeschoolde langdurig werkzoekende jongeren. Pas afgestudeerde jongeren vinden wel opnieuw sneller een job. De categorie werkzoekende Gentenaars tussen 25 en 50 jaar daalt met 11,9%. Dat in tegenstelling tot het aantal 50-plussers dat in 2010 steeg met 5,5%. Het zijn vooral de 50-plussers die langer dan een jaar werkzoekend zijn die steeds moeilijker opnieuw aan de slag geraken.

Het aantal werkloze Belgen daalde het afgelopen jaar met 12,7%. In lijn met de Vlaamse trend daalde het aantal werkzoekende Gentenaars van Turkse en Marokkaanse herkomst met respectievelijk 16% en 14%. Het aantal werkzoekenden uit Oost-Europese landen als Roemenië, Bulgarije, Polen, Slovakije en Tsjechië steeg in totaal met 29%. Het reële aantal werkzoekenden uit deze landen ligt waarschijnlijk nog hoger aangezien Roemenen en Bulgaren op dit moment nog geen volledige toegang hebben tot de Belgische arbeidsmarkt. Zij staan dus ook niet geregistreerd bij de VDAB. Ook het aantal vacatures steeg in 2010. In 2009 ontving de VDAB 15.991 vacatures terwijl dat er in 2010 17.273 waren. Het werkelijke aantal van nieuwe vacatures ligt nog hoger aangezien niet elke vacature van elk bedrijf bij de VDAB wordt geregistreerd. Van het totaal aantal vacatures stonden er eind december nog 2.901 open. Dat wil zeggen dat 85,6% van de vacatures ingevuld zijn. Ook dat is een stijging tegenover het jaar ervoor toen voor 78,8% van de openstaande vacatures de geschikte werkkracht werd gevonden.

Schepen van Werk, Sofie Bracke: “Hoewel het werkgelegenheidsniveau van voor het uitbreken van de crisis nog niet bereikt is, zijn we op goede weg. Pas afgestudeerden vinden, ongeacht hun studieniveau, sneller een job en Gentenaars die een jaar tot 2 jaar werk zochten vinden opnieuw sneller een baan. Positief is ook dat in Gent steeds meer mensen van Turkse of Marokkaanse origine de weg vinden naar de arbeidsmarkt. Traditiegetrouw maakt deze groep een groot percentage uit van het aantal werkzoekenden in centrumsteden. Als schepen van Werk vind ik het belangrijk acties op touw te zetten om deze groep warm te maken voor de arbeidsmarkt. Het doet me deugd om te zien dat deze projecten hun doel niet missen. Uit de cijfers blijkt echter ook dat bepaalde werkzoekenden extra aandacht vragen. Ik denk dan vooral aan de langdurig werkloze jongeren en de Gentse 50-plussers die steeds moeilijker een baan vinden. Naast de opgestarte projecten voor deze werkzoekenden zullen we dan ook bekijken hoe we deze mensen nog meer kunnen helpen. We stellen tevens vast dat de laatste 2 à 3 jaar de groep werkzoekenden in Gent verandert. De toestroom van Oost-Europeanen in onze stad laat zich voelen in de werkloosheidscijfers. Eerst en vooral is het belangrijk deze toestroom te stoppen. Daarnaast kunnen we de mensen die reeds in onze stad zijn toegekomen niet negeren. Het is belangrijk dat ze in onze arbeidsmarkt geïntegreerd worden. Dit probleem zullen we samen met het OCMW en de VDAB moeten aanpakken”.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...