5 januari 2011

Opnieuw sterk jaar voor de Gentse kantorenmarkt


De Gentse kantorenmarkt heeft opnieuw een sterk jaar achter de rug, zowel wat betreft de opname als het aantal transacties. In 2010 registreerde de Dienst Economie 67 transacties, goed voor 70.000m² aan vloeroppervlakte. Dit is het op één na hoogste volume van de afgelopen tien jaar en een stuk hoger dan het gemiddelde in die periode. Gemiddeld was er tussen 2001-2010 een opname van 44.000m². In het jaar 2007 was er een recordopname van 90.000m². Dit succes is mede het gevolg van de realisatie van de strategische projecten op de site The Loop en aan het station Gent Sint-Pieters waarvoor de eerste transacties werden goedgekeurd. Ook andere indicatoren, zoals de lage leegstand, tonen aan dat de Gentse kantorenmarkt het uitstekend blijft doen. De beslissing van de Vlaamse overheid voor de bouw van een nieuw Vlaams Administratief Centrum aan de Fabiolalaan vlakbij het station Gent Sint-Pieters met een oppervlakte van 36.000m² was de belangrijkste transactie. De Vlaamse overheid heeft eveneens beslist voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Vlaamse Milieumaatschappij op The Loop met een totale oppervlakte van 7.500m². Op dit moment is reeds 25% van de totale te ontwikkelen kantooroppervlakte op de site The Loop (155.000m²) en aan het station Gent Sint-Pieters (82.000m²) ingenomen. Dit gebeurde nog voor de kantoorgebouwen effectief zijn gebouwd. Dit toont duidelijk aan dat deze twee strategische kantoorlocaties met een totale omvang van 240.000m² noodzakelijk zijn om in te spelen op de vraag naar beschikbare kantoorruimte.

De komende jaren komt er nog heel wat kantoorruimte bij. Naast de bouw van kantoorprojecten op The Loop en de realisatie aan het station Gent Sint-Pieters zullen ook projecten als het Arteveldestadion en diverse kleinere projecten instaan voor de noodzakelijke nieuwe ruimte op de Gentse kantorenmarkt. De komende 15 jaar voorzien de plannen op deze verschillende locaties in een totale uitbreiding van circa 275.000m², waarvan een gedeelte dus reeds effectief in aanbouw is. Ook de leegstand in Gent is vandaag heel laag, zeker in vergelijking met andere Vlaamse steden. Eind 2010 bedroeg de totale leegstand 60.000m² of 4,4% ten opzichte van de totale kantorenvoorraad. De totale kantorenvoorraad in Gent bedraagt momenteel 1,36 miljoen m². Een frictieleegstand van 6% (frictieleegstand is de leegstand die noodzakelijk is om de kantorenmarkt naar behoren te doen functioneren) wordt als aanvaardbaar beschouwd om de directe vraag naar kantoren op te vangen. De leegstand blijft hierbij stabiel ten opzichte van eind 2008 en eind 2009. De gemiddelde huurprijs op de Gentse kantorenmarkt bedraagt 110 euro/m² per jaar. De prime rents, de zogenaamde tophuren voor nieuwbouwlocaties, bedragen 140 euro/m² per jaar. De Gentse kantorenmarkt behaalt daarmee eindelijk de inhaalbeweging die zij de laatste 10 jaar ontbeerde.

Heel wat beleggers verkiezen een goede bestemming voor hun kapitaal, liever in baksteen dan op een spaarboekjes. In appartementen, maar ook in kleine industriële gebouwen en winkelpanden. Vroeger kocht men bij wijze van spreken eender welk gebouw, er was zoveel vraag dat men het wel verhuurd kreeg. Vandaag staat prime uitsluitend voor een nieuw gebouw op een topligging, liefst verhuurd op de lange termijn aan een goede huurprijs. Al de rest mag je vergeten: men kiest bijna uitsluitend voor rustige vastheid. De crisis heeft het professionalisme teruggebracht. De droom is weg. Ook de markt voor nieuwbouwappartementen in steden zoals Gent en Brussel boomt. Noem het een belegging op tien tot vijftien jaar. België is het enige land in Europa waar de komende dertig jaar de bevolking zal toenemen. De vraag naar woningen blijft dus groot, zeker in het segment dat betaalbaar is voor een modaal gezin. Ondertussen stijgt ook de vraag naar groene kantoren. De helft van het onroerend patrimonium in België is meer dan veertig jaar oud. Men gaat zich in de toekomst blauw betalen aan energie. Met dit in het achterhoofd kan men de Gentse beslissing om in versneld tempo projecten die een gezonde mix van woningen en kantoren bevatten alleen maar toejuichen.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...