18 november 2010

Strenge controle op vrachtwagens in Rieme en Langerbrugge


Vrachtwagensluis 04 Op 21 oktober 2009 opende gouverneur André Denys een proefopstelling van een digitale vrachtwagen-sluis in Rieme. Intussen is de technische werking van de sluis goedgekeurd, waardoor een handhavingsbeleid mogelijk is. Op woensdag 17 november gaven burgemeester Erik De Wispelaere en korpschef Franky Mervielde de officiële start van een repressief handhavingsbeleid te Rieme. Daarbij wordt ook verscherpt toezicht aangekondigd in Kerk- en Langerbrugge. De digitale sluis is een primeur voor Vlaanderen en kadert in het project Gentse Kanaalzone. Het is de bedoeling om de leefbaarheid van de dorpen in de Gentse Kanaalzone te verbeteren en de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het aangrenzend havengebied te garanderen.

Uit recente metingen blijkt dat het aantal vrachtwagens in Rieme gedaald is van gemiddeld 700 tot 15 per dag. Via de Kluizensesteenweg (de verbinding van de R4-west via de woonkernen Langerbrugge en Kerkbrugge met de Gentse Langerbruggekaai) rijden wekelijks nog steeds 2.100 vrachtwagens. Vanaf maandag 22 november wordt dit verbod echter scherp gecontroleerd.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...