17 november 2010

UGent ontvangt Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres

Op welk niveau van onze gelaagde overheidsstructuur (gemeenten, gewesten, gemeenschappen, federale staat en Europa) worden de sociaal-economische bevoegdheidsdomeinen het best geplaatst om concurrentieel te kunnen zijn en blijven in een geglobaliseerde omgeving? Daarom brengt het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres op vrijdag 18 november topeconomisten - academici en praktijkmensen - samen om te debatteren over deze problematiek onder de noemer van het congresthema 'Glokaal beleid in Europa / Lokaal beleid voor een globale markt: concurrentie of coördinatie binnen de EU'. Het congres kadert in het Belgische EU-voorzitterschap

Met de key speech van Oxford-professor en gewezen Nederlands staatssecretaris Rick van der Ploeg is het congres verzekerd van topinzichten vanuit beleidsmatige én academische invalshoek. De problematiek wordt daarna uitgewerkt in diverse parallelsessies onder leiding van de professoren Frank Naert (belastingen en collectieve voorzieningen), Bart Cockx, Eddy Omey en Jozef Pacolet (arbeidsmarkt en sociale zekerheid), Johan Eyckmans (energie en klimaat), Luc Soete (innovatie, onderwijs en regionale ontwikkeling), Freddy Heylen en Rudi Vander Vennet (monetair en budgettair beleid). VOKA-voorzitter Luc De Bruyckere en Vlaams minister-president Kris Peeters sluiten het congres af. Congresvoorzitter is Marc De Clercq, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent. Een representatief aantal academici en vooraanstaande beleidsmakers worden op dit gebeuren verwacht – enkele honderden personen schreven zich reeds in.

Het congres wordt voorafgegaan door twee evenementen die de problematiek vanuit een creatief standpunt benaderen. Op 13 oktober gingen de burgemeesters van Antwerpen en Gent met elkaar in debat over citymarketing. Op de vooravond van het congres (18 november) wordt Charles Landry, auteur van het boek 'The Creative City: A toolkit for urban innovators' ontvangen. Voorafgaand aan het pre-event met Charles Landry worden donderdag om 18 uur de belangrijkste spelers ontvangen op het Stadhuis en wordt zo de aftrap van het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres op een feestelijke manier gegeven. Link: http://www.vwec2010.be/

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...