18 november 2010

E-dinges Awards beloont drie projecten die de digitale kloof dichten

Vandaag werden in het Vlaams Parlement door het Instituut Samenleving en Technologie (IST) de E-dinges Awards uitgereikt. Met de E-dinges Awards staan digitale inclusie-initiatieven uit Vlaanderen en Brussel in de kijker die op een creatieve manier uitsluiting uit onze samenleving proberen tegen te gaan. De jury koos eerst 10 laureaten en dan drie winnaars uit meer dan 60 inzendingen, drie winnaars die elk op een bijzondere manier een specifieke doelgroep bereiken. ‘Pict@’ van Ithaka uit Oostende, E-Lab School van E-lab Vlaanderen uit Genk en 'CreaKids & CreaSeniors' van Maks vzw/KureghemNet uit Anderlecht. De uitreiking van de E-dinges Awards zijn de start van E-dinges, het driedaags evenement in het Vlaams Parlement over leven in digitaal Vlaanderen. Het hoofddoel van de E-dinges Awards is het sensibiliseren en promoten van inspirerende praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en Brussel voor een meer omvattend en gestructureerd beleid rond digitale uitsluiting. Digitale uitsluiting verwijst naar gemiste kansen voor  volwaardige deelname aan een samenleving die steeds meer gebruik maakt van digitale toepassingen en diensten.

De jury koos drie toonaangevende en zeer verschillende winnaars. Van elke laureaat en winnaar werd een promotiefilm gemaakt. De winnaars ontmoeten binnenkort Minister Ingrid Lieten voor een openhartig gesprek over de bekommernissen en verwachtingen van deze werkveldorganisaties. Pict@ van Ithaka vzw, een coachingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperkingen. Door aan te sluiten op de eigen leefwereld van deze personen verhoogt men de zelfredzaamheid van mensen op hun eigen niveau. Kleinschaligheid en sterk gepersonaliseerde aanpak staan hier centraal. E-Lab School van de vzw E-lab Vlaanderen is een 7de specialisatiejaar B.S.O.(beroepssecundair onderwijs) dat jongeren in 1 jaar klaarstoomt voor de ICT sector. Via een intensieve training in een cool labo en leerrijke stages raken deze studenten heel breed geschoold in hard- en software. Jarenlange ervaring en het verbeteren van het zelfbeeld van miskende jongeren uit het uit het BSO maken dit project uniek. 'CreaKids' en 'CreaSeniors' van Maks vzw/KureghemNet is een wijkomvattend project waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden terecht kunnen voor het aanleren van vaardigheden rond computer en internet, maar ook het verkennen van hun creativiteit en verbeteren van zelfexpressie door een creatief proces met animatoren.

Minister Ingrid Lieten bedankte de laureaten “De échte gangmakers van een e-inclusieve samenleving zijn de vele projecten op het veld. Alle laureaten van vandaag hebben op creatieve manier een stap gezet in de richting van een meer inclusieve maatschappij. De e-dinges awards zijn een oproep deden naar verenigingen, VZW’s, lokale overheden, OCMW’s, bibliotheken, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijven, wijst erop dat er nu al bijzonder veel mensen actief zijn op het vlak van e-inclusie. Het vermindert zeker niet de behoefte om het overzicht op deze projecten te behouden en de kennisdeling tussen deze projecten te stimuleren. Een eerste vertrekpunt daarvoor is het in kaart brengen van de bestaande initiatieven en deze te ontsluiten naar de sector toe. Daar ga ik ook verder werk van maken”. Met de E-dinges Awards werd het startsein gegeven voor het driedaags E-dinges evenement en zet het Vlaams Parlement drie dagen haar deuren open voor dit digitale feest. E-dinges toont fascinerende demo’s, brengt boeiende workshops, reikt prijzen uit en laat frisse sprekers aan het woord. Het evenement brengt heel wat organisaties, instellingen en bedrijven samen in het Vlaams Parlement voor een wervelende ontmoeting tussen burgers, onderzoekers, ontwikkelaars en beleidsmensen over onze digitale samenleving. Elke dag heeft zijn eigen klemtoon en zijn eigen doelpubliek. Alle info over E-dinges op www.edinges.be

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...