17 november 2010

Kiwanis Ghent International schenkt rolstoelbusje aan DVC Heilig Hart

Dageraad 01 Jaarlijks organiseert Kiwanis Ghent International een filmavond in de Kinepolis Gent. Met de opbrengst steunen zij verschillende goede doelen. Reeds meerdere jaren kan Dienstverlenings-centrum het Heilig Hart rekenen op hun financiële steun. Dit jaar schenkt Kiwanis Ghent International een rolstoelbusje aan Dageraad, een afdeling van het Heilig Hart die volwassenen met een mentale beperking helpt om zelfstandig te wonen. Vijf mobiele bewoners en één bewoner in een rolstoel kunnen er in plaatsnemen. De nieuwe bus is een welkom geschenk voor de vele verplaatsingen die Dageraad dagelijks heeft tussen het activiteitencentrum WORKSHOP in Deinze en hun thuisbasis in de Leernsesteenweg.

Voorzitter Fernand Vanderstraeten: “Kiwanis Ghent International heeft al enkele jaren een goede samenwerking met DVC Heilig Hart. In het recente verleden schonk onze serviceclub een luchtkussen, twee rolstoelfietsen en een driewieltandem aan DVC Heilig Hart. Ook het broebelbad voor de kinderen uit de leefgroep Puzzel is volledig gesponsord door Kiwanis Ghent International. Bovendien trokken vorig jaar de kinderen van Topaas richting Eurodisney Parijs”. In het voorjaar 2010 nam de sociale commissie onder impuls van Stefaan Dhondt, toenmalige commissievoorzitter, de beslissing om een aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers te sponsoren. De keuze viel op Dageraad, waar 24 mensen met een verstandelijke beperking wonen. Binnen hun mogelijkheden bepalen zij zoveel mogelijk hun eigen leven en maken ze zelf keuzes. Overdag vervullen zij taken binnen de wooncontext maar ook in het activiteitencentrum te Deinze, in het hoofdgebouw en bij particulieren en instanties in de omgeving. Om hun leefwereld te verruimen en ervaringen op te doen maar ook voor het opbouwen van hun sociale contacten nemen zij deel aan het maatschappelijke leven. Deze activiteiten brengen verplaatsingen met zich mee. Zij zijn hiervoor aangewezen op een begeleider en een vervoersmiddel.  Een gewone wagen is hier niet altijd een oplossing.

Het aangepaste busje met 4 zitplaatsen én een aangepaste plaats voor een elektrische rolstoel werd officieel overhandigt tijdens de jaarlijkse filmavond van Kiwanis Ghent International in de zalen van Kinepolis Gent. Het werd een druk bijgewoonde avond die met bijna 900 aanwezigen twee zalen van medesponsor Kinepolis vulde. Het was de Gentse schepen van welzijn en gezondheid Guy Reynebeau die de sleutels van het busje overhandigde aan directrice Els Vanbosseghem. Schepen Reynebeau benadrukte de zorg die hij vroeger binnen het OCMW en nu als schepen heeft voor de zwakkeren in onze samenleving. Hij benadrukte de belangrijkste punten van het Gentse bestuursakkoord dat eerst en vooral aandacht heeft voor het sociale aspect van wonen in een stad. Hij was daarom erg verheugd om in aanwezigheid van zoveel mensen die hun hart lieten spreken de sleutels van dit busje te mogen overhandigen. Na de film volgde nog een stijlvolle receptie die de talrijke genodigden de kans gaf om uitgebreid te netwerken.
Lees ook: http://archief2010.blogspot.com/2010/06/fotoboek-gentse-feesten-voor-het-goede.html

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...