12 oktober 2010

Gent voert campagne tegen onaangepast rijgedrag fietsers

De Stad Gent werkt al jaren aan een uitgesproken fietsbeleid. Fietsen is samen met stappen en het openbaar vervoer vaak het beste vervoermiddel binnen de stad. Gent ziet het aantal fietsers jaarlijks stijgen en dat is goed voor de stad en het milieu. Toch heeft dit ook een aantal negatieve effecten. Eén daarvan is het soms onaangepaste rijgedrag van fietsers in het voetgangersgebied. Vooral jonge fietsers hebben er geen erg in dat ze met hun assertief rijgedrag een hindernis vormen voor voetgangers. En fietsen op de stoep kan al helemaal niet. Daarom starten de Dienst Mobiliteit en de Politie Gent de campagne ‘Fietsen mag, hinderen niet’. De affiche zal op diverse plekken in het voetgangersgebied te zien zijn, de Politie zal extra toezicht houden.

Bij het begin van het nieuwe academiejaar, als de stad wordt overspoeld door vele nieuwe fietsers, stijgt ook het aantal meldingen van onaangepast rijgedrag van fietsers in het voetgangers- en winkelgebied. Via een campagne ‘Fietsen mag, hinderen niet’ wil de Stad Gent er de fietsers op attent maken dat fietsers met open armen worden ontvangen, maar dat de fietsers hun rijstijl wel moeten aanpassen aan het drukke voetgangersverkeer in het centrum en de rechten van de voetgangers moeten respecteren. Gedurende de maand oktober zal de politie extra toezicht houden op onaangepast rijgedrag in het voetgangersgebied en ook fietsers beboeten indien ze op de stoep rijden. Tegelijk verscherpt de politie ook haar controle op het foutparkeren op fietspaden. Op die manier wil de Stad Gent op een evenwichtige manier ervoor zorgen dat de veiligheid van voetgangers en fietsers wordt verhoogd.

Op tien locaties in het Gentse winkelgebied worden panelen met de slogan ‘Fietsen mag, hinderen niet’ opgesteld om fietsers de boodschap over te brengen. De handelaars in een aantal straten van het voetgangersgebied kregen een brief in de bus met daarbij de campagne affiche. Aan hen wordt gevraagd de campagne te ondersteunen door de affiche aan hun winkelraam te hangen. Bewoners of handelaars die deze actie willen ondersteunen kunnen een affiche bekomen bij de Dienst Mobiliteit.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...