9 oktober 2010

Steeds minder bos in Vlaanderen

De Bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen geeft elk jaar een overzicht van de belangrijkste bostrends. Dit jaar is het nieuws ontluisterend: in 2009 heeft Vlaanderen maar liefst 291 hectare ontbost. Deze ontbossingen worden bovendien steeds minder gecompenseerd door nieuw bos. In Vlaanderen kwam er in 2009 slechts 203 hectare nieuw bos bij; netto hebben we dus bijna 90 hectare bos verloren. Hiermee gaat Vlaanderen bovendien regelrecht in tegen de Europese trend. VBV roept de Vlaamse Regering dan ook op om snel gepaste maatregelen te nemen.

De waarschuwing van vorig jaar dat Vlaanderen opnieuw ontbost was dus duidelijk geen loze alarmkreet. Vlaanderen ontbost aan een razend tempo, en wordt binnenkort de absolute hekkensluiter in het Europese peloton. Het is overigens tekenend dat Vlaanderen met deze negatieve trend in Europa totaal alleen staat: er is de voorbije 20 jaar meer dan 2 miljoen hectare Europees bos bijgekomen, en de oppervlakte bijkomend bos stijgt nog elk jaar op ons continent. Landen als Denemarken, Nederland en Ierland, met een vergelijkbare bosoppervlakte als Vlaanderen, slagen er momenteel zeer goed in om wel beduidende vooruitgang te boeken met hun bosoppervlakte. Vlaanderen werd recent dan ook bijgehaald door Nederland en zal volgens onze berekeningen in 2012 ook worden ingehaald door Ierland, waarna we onherroepelijk de rode lantaarn in het Europese peloton overnemen.

Al 16 jaar belooft het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ons 10.000 hectare extra bos. Documenten zoals het Vlaamse Regeerakkoord, de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014, Vlaanderen in Actie (VIA) en Pact 2020 staan bol van beloftes om voor een beter bos en een betere natuur te zorgen. VBV constateert dat het bij al die beleidsdocumenten toch vooral de harde ontwikkelingen zijn die prioritair worden gerealiseerd, en dat de beleidsmaatregelen die nodig zijn om de engagementen voor bos waar te maken, steevast uitblijven. In haar Septemberverklaring engageerde de regering zich recent voor meer Bruto Nationaal Geluk. VBV gelooft rotsvast dat een groenere en gezondere leefomgeving ook bijdraagt tot dat gelukkig Vlaanderen, en vraagt met aandrang dat de Vlaamse Regering haar eigen engagementen op dit vlak snel nakomt. Volgend jaar is het Internationale Jaar van het Bos. Laat het uitblijven van de nodige maatregelen geen schuldig verzuim worden!

Nuttige linken: Natuurrapport 2009 van INBO: http://www.inbo.be/content/
Plant een boom! www.1miljoenbomen.be

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...