11 oktober 2010

Vlaanderen pompt 7 miljard euro in sociale woningen

Er zijn momenteel ruim 61.000 kandidaten voor een sociale woning. De wachttijd bedraagt gemiddeld 2,5 jaar, in steden loopt dat op tot 7 jaar. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche plant daarom om 37.000 nieuwe sociale woningen tegen 2020 te bouwen. Geschatte kostprijs: 7 miljard euro. In de vorige legislatuur werden jaarlijks gemiddeld 1.500 nieuwe sociale woningen neergezet, Van den Bossche wil dat cijfer optrekken. Daardoor zouden er in 2010 en 2011 telkens 2.000 woningen bijkomen en vanaf 2015 elk jaar 3.500. De vorige Vlaamse regering investeerde jaarlijks 400 miljoen euro in de sociale woningbouw, de huidige regering wil er tegen 2014 jaarlijks 724 miljoen euro in pompen. Voor de renovatie van de oudere sociale woningen zijn andere budgetten vrijgemaakt. Om de bestaande sociale woningen te isoleren is er 2,4 miljard nodig, terwijl er 10.000 sociale woningen wachten op renovatie. Men schat de leegstand met oog op renovatie op 10%, op de private woningmarkt is dat maximaal 3%. Minister Van den Bossche weet dat de bouwplannen onvoldoende zijn om de wachtlijsten helemaal weg te werken. Daarom zet ze ook in op huursubsidies en op de uitbouw van sociale verhuurkantoren.

Open VLD wijst de minister er op dat zij beter snel werk maakt van een betere isolatie: de energiekosten rijzen de pan uit en het bestaande woningbestand is zo onderkomen dat heel wat woningen binnenkort klaar zijn voor de sloop. Volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) ligt het geplande bouwritme te laag. Om op 9 jaar tijd 37.000 woningen realiseren moet men meer dan 4.000 woningen per jaar bouwen en dus niet 2.000 tot 3.500 per jaar zoals de minister vooropstelt. Om de achterstand in de sociale woningbouw weg te werken moet de inbreng van de private sector vergroot worden. Volgens Van Volcem wordt de private sector bovendien te weinig betrokken in het nieuwe Grond- en Pandendecreet. "De reglementering is te strikt en laat de private sector niet toe om het een volwaardige partner van de overheid te worden". De Vlaamse liberalen vragen daarom een evaluatie van het decreet.

Bovendien moet de overheid sterker inzetten op de activering van sociale huurders. Eenmaal men een sociale woning betrekt, loont het niet meer om te werken. Een hoger inkomen zorgt voor een hogere huurprijs. Werk vinden moet gestimuleerd worden, niet gestraft met een verhoging van de huurprijs. Zo kan men de huur bevriezen op voorwaarde dat de huurder nadien naar een private huurwoning gaat of een woning koopt. Ook goedkope sociale leningen voor aankoop van een woning zouden moeten worden aangemoedigd of extra lage renten voor de bewoners van sociale huurwoningen die werken. Wanneer mensen het beter hebben, zullen ze makkelijker de stap zetten naar de private woningmarkt. Zo wordt het beleid een pak socialer en rechtvaardiger.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...