11 oktober 2010

Discovery 5 in CJK

Discovery 02Nog tot 29 oktober loopt de tentoonstelling Disovery 5 in het CJK te Mariakerke. Het CJK, opgericht in 1999, is op 10 jaar tijd uitgegroeid tot een open ontmoetingsplek voor alle kunstvormen. Het is een open huis waarin artiesten, publiek en organisatoren gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken om op deze manier de culturele productie en participatie te vergroten. Het mag gezegd worden: het CJK is gevestigd in een prachtig kasteelpark, heeft een aangename lounge en een ont- moetingsplek bij uitstek. Kunst wordt er opgevat in de ruimste zin van het woord : beeldende kunsten, theater, dans, muziek, performance, literatuur, alles kan aan bod komen. Een multidisciplinaire aanpak wordt steeds aangemoedigd.

Dexia gelooft in jong talent, daarom werd een wedstrijd in het leven geroepen die jongeren uit het deeltijds kunstonderwijs voor het voetlicht brengt. Johan Beke, ondervoorzitter CJK: “Kunst is als het ware de barometer van de maatschappij. Kunstenaars zijn zich daarvan bewust, zij stellen vragen over de samenleving, over het bestaan, de toekomst, het milieu en over de kunst zelf. Het is dus belangrijk dat jonge kunstenaars de kans krijgen om zich te ontplooien en hun kritische rol in de maatschappij te spelen”.  Dexia kan terugblikken op een lange traditie van mecenaat die teruggaat tot de tijd van het Gemeentekrediet. De maatschappelijke betekenis van het woord kunst gaat hierbij niet verloren.

Discovery 11Met Discovery, nu aan haar vijfde editie toe, krijgen jonge kunstenaars uit het deeltijds kunstonderwijs, geselecteerd voor de Dexia Art wedstrijd de kans om hun werk voor te stellen. De tentoongestelde werken zijn momentopnamen en bieden geenszins een beeld van het volledige groeiproces van de kunstenaars, maar geven wel een indicatie tot waartoe zij in staat zijn. Het CJK op zijn beurt onderlijnt eens te meer zijn band met het Stedelijk Onderwijs en blijft na meer dan tien jaar nog steeds trouw aan zijn doelstellingen.

Kasteel Claeys-Bouüaert: Kasteeldreef 2 - B 9030 Gent (Mariakerke). Inkom vrij
Tel 00.32.(0)9.233.47.38  of mail@cjk.be

openingsuren
maandag en dinsdag : na afspraak
woensdag : 11.00u - 18.00u
donderdag en vrijdag : na afspraak
zaterdag en zondag : 11.00u - 18.00u
nocturnes na afspraak
Link: http://www.cjk.be/

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...