10 oktober 2010

Universiteit Gent start Bio Base Europe op

Ghent Bio-Economy 13 Afgelopen vrijdag werd het onderzoeksconsortium Ghent Bio-Economy van de UGent voorgesteld. Het consortium bestaat uit bio-ingenieurs, economen en andere wetenschappers die zich gezamenlijk richten op de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen en andere nieuwe producten zoals bioplastics, biodetergenten en biomaterialen. Professor Wim Soetaert: “De biogebaseerde economie is wereldwijd in opmars en omvat de productie van chemische stoffen, materialen en energie uit hernieuwbare grondstoffen. Dit biedt een antwoord op de uitputting van petroleum, gaat de opwarming van de aarde tegen en biedt goede economische perspectieven door de opbouw van een nieuwe en groenere economie”.

In het kader van Ghent Bio-Energy Valley werkt Universiteit Gent samen met Gentse havenbedrijven aan het grootste geïntegreerde bioraffinaderijcomplex van Europa. In een volgende fase wordt de klemtoon gelegd op tweede generatie biobrandstoffen en nieuwe revolutionaire bioproducten. Zo werd aan de Universiteit Gent een nieuwe technologie ontwikkeld voor de productie van biodetergenten die toepassing vinden in wasmiddelen, zeep en shampoo. Deze technologie zal op grote schaal worden toegepast in de pas opgerichte Bio Base Europe proefinstallatie in de Gentse haven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Nederlandse partners. Momenteel wordt ook een nieuwe productietechnologie ontwikkeld voor biochar, een soort houtskool die veel perspectieven biedt omdat ze CO2 uit de lucht vastlegt in de bodem. Indien deze technologie wereldwijd wordt toegepast, zal ze een oplossing bieden voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie: www.gbev.org.

Bio Base Europe is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Ghent Bio-Energy Valley en Biopark Terneuzen en bestaat uit twee onderdelen: een proefinstallatie en een opleidingscentrum. De Bio Base Europe Pilot Plant zal zich hoofdzakelijk richten op technologieën van de tweede generatie om landbouwkundige nevenproducten en gewassen die niet bedoeld zijn voor consumptie om te zetten in biobrandstoffen,  biokunststoffen en andere biogebaseerde producten. Hoewel de wetenschap de mogelijkheden van deze technologieën al in laboratoriumproeven heeft aangetoond, ligt de moeilijkheid in de opschaling van deze processen naar productieschaal. De Bio Base Europe Pilot Plant moet de opschaling van nieuwe bioprocessen naar een industriële schaal mogelijk maken. Het Bio Base Europe initiatief echter ook een ultramodern opleidingscentrum: het Bio Base Europe Training Center. Dit centrum moet het tekort aan vakkundige procesoperators en technische onderhoudsspecialisten in de biogebaseerde economie aanpakken. Het Training Center van Bio Base Europe komt in Terneuzen. Voor meer informatie: www.bbeu.org.

Ghent Bio-Economy 14 De plantenbiotechnologiecluster van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) werd wereldwijd bekend dankzij baanbrekend onderzoek. Met behulp van  gentechnologie bestuderen VIB wetenschappers de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. De vorsers van VIB werken in universitaire onderzoeksdepartementen van 4 Vlaamse universiteiten: UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel. De groepen werden geselecteerd op basis van hun uitmuntendheid. Door een hechte samenwerking met deze universitaire partners en een solide financieringsprogramma voor strategisch basisonderzoek, bundelt VIB de krachten van 1.200 onderzoekers en technici in één instituut. VIB voert een actief technologietransferbeleid. De vernieuwende basiskennis van VIB is een continue bron van nieuwe technologieën en vindingen. Deze kunnen de basis vormen voor nieuwe maatschappelijke en industriële toepassingen, zoals diagnostica of geneesmiddelen.  VIB heeft de ambitie om zijn wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten te vertalen naar toepassingen die ten dienste staan van de maatschappij en leiden tot een betere levenskwaliteit. Voor meer informatie: www.vib.be.
Info www.ghent-bio-economy.UGent.be.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...