6 oktober 2010

Week van het Bos in teken van biodiversiteit


Zondag 10 oktober is het opnieuw zover. Voor de 32ste keer begint dan de Week van het Bos. De Week van het Bos is een echt begrip in Vlaanderen, het thema dit jaar is biodiversiteit. Daarom ook zet het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en tal van lokale partners de biodiversiteit in het daglicht. De slagzin ‘in geuren en kleuren’ moet duizenden mensen naar de bossen lokken. Er is alvast voldoende reden om te feesten. Tijdens de Week van het Bos wordt de 3.000ste hectare bosreservaat officieel aangeduid.

De term biodiversiteit beschrijft de grote verscheidenheid aan levensvormen op aarde. Het gaat zowel over de variëteit aan genen, soorten als ecosystemen. Deze diversiteit is, net als voedsel, zuivere lucht, proper water, natuurlijke grondstoffen en vruchtbare grond een basisvoorwaarde voor een gezond leven. Onze biodiversiteit gaat echter aan een razend tempo achteruit. Klimaatverandering, exoten, versnippering en vervuiling zijn de voornaamste oorzaken van deze achteruitgang. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Vlaanderen doet er alles aan om die achteruitgang te stoppen. Een lichtpunt is dan ook de drie nieuwe bosreservaten die tijdens de Week van het Bos worden aangeduid. Het gaat over een gedeelte van het Zoerselbos in Zoersel, het Zwarte Leen in Ieper en een uitbreiding van het bosreservaat J. Zwaenepoel in het Zoniënwoud in Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode. Hierdoor overschrijden de 64 bosreservaten in Vlaanderen de kaap van 3.000 hectare!

In bosreservaten ligt de klemtoon op het toelaten van natuurlijke processen of het behoud van bijzondere bostypes: in de meeste bosreservaten kiest de beheerder er bewust voor om “niets” te doen. Er worden geen bomen meer gekapt of geplant en de natuur kan er volledig haar gang gaan. Net zoals in oerbossen kunnen bomen verouderen en afsterven. In hun plaats schieten nieuwe bomen en struiken op. Het dood hout blijft liggen in het bos en vormt een geschikt biotoop voor onder andere paddenstoelen, insecten en mossen. Daartoe behoren ook zeer kieskeurige soorten die alleen kunnen leven in vermolmd hout van dikke boomstammen, die jaren nodig hebben om te verteren. Bosreservaten bieden op die manier kansen voor sterk bedreigde soorten van “onbeheerde oerbossen” die in gans West-Europa nog nauwelijks voorkomen. Af en toe worden zelfs nieuwe soorten kevers, paddenstoelen of mossen ontdekt die nog nooit eerder in Vlaanderen zijn waargenomen. Deze veelheid aan soorten maakt bosreservaten tot echte ‘hotspots’ van biodiversiteit.

Een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB ) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV)en tal van (lokale) verenigingen, scholen, openbare besturen en particulieren. Praktisch: zondag 10 t.e.m. zondag 17 oktober. www.weekvanhetbos.be voor thematische informatie en het programma.
17 oktober: slotapotheose (ge)Zin in Zoniën! (Gezinsbond, ANB en VBV)

Guido Van Peeterssen

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...