14 september 2010

Vlaamse ICT ondernemers krijgen een vliegende start in Silicon Valley

In samenwerking met Flanders Investment & Trade sloot IBBT een akkoord met Plug & Play Tech Center, met de bedoeling jaarlijks een tiental start-ups te selecteren die zich voor een periode van gemiddeld 3 maanden kunnen vestigen in het hart van Silicon Valley, Californië. Tijdens die periode worden ze geïntroduceerd in het ecosysteem en worden ze begeleid om hun business te doen groeien, versnellen en lanceren in Silicon Valley. Een eerste lichting van beloftevolle technologische start-ups zal nog dit najaar geselecteerd worden en begin 2011 aan de slag kunnen in Plug & Play. De bedoeling van dit initiatief is om Vlaamse bedrijven te helpen zich zo vlug mogelijk te begeven op internationale markt. IBBT en FIT zullen hiervoor samenwerken met alle geïnteresseerde Vlaamse organisaties. Een eerste partner, Howest-PlugMedia, heeft zich al aangesloten.

ICT is een snel evoluerende en onvoorspelbare sector. Het samenvloeien met andere sectoren als gezondheidszorg en media hebben een explosie van nieuwe business modellen mogelijk gemaakt en opeenvolgende golven van technologische innovatie hebben nieuwe markten open gelegd. Innovatie en time-to-market zijn essentieel voor het succes van de bedrijven in deze sector en daar wringt nog vaak het schoentje. Hoewel in Europa veel baanbrekend technologisch onderzoek gevoerd wordt met uitstekende resultaten, blijven ronkende namen als Microsoft, Facebook, Google en Twitter uit de Verenigde Staten komen. De dynamiek van een ecosysteem als Silicon Valley, waar top universiteiten, venture capital, grote bedrijven en ondernemers elkaar gevonden hebben, is daarbij van onschatbaar belang.

Een Belgische ICT start-up met de ambitie door te breken in de wereldmarkt kiest maar beter meteen voor een internationale strategie. Maar om zonder lokale verankering en zonder ondersteuning voet aan grond te krijgen in die zeer concurrentiële en snel evoluerende markt is haast onbegonnen werk. IBBT heeft daarom besloten om met de steun van Flanders Investment & Trade een partnership af te sluiten met de lokale inbubator Plug & Play Tech Center, waar beloftevolle technologische start-ups niet alleen onderdak kunnen vinden in het hart van Silicon Valley, maar ook de nodige introducties, lokale marktkennis en ondersteuning om snel door te starten. IBBT en FIT wensen hierbij samen te werken met alle organisaties actief in de wereld van de ICT start-ups en heeft reeds met Howest-PlugMedia afspraken hierrond. In de volgende weken zal dit ook met andere relevante organisaties gebeuren.

IBBT zal in samenwerking met zijn partners en Plug and Play start-up bedrijven selecteren die na een evaluatieprocedure kunnen deelnemen in dit acceleratieprogramma. Ondernemers die een snel groeiende technologische onderneming nastreven kunnen zich aanmelden bij IBBT en/of Flanders Investment & Trade. Een eerste selectie van ICT starters zal op 6, 7 en 8 december kunnen deelnemen aan een evaluatie “road show”, waar ze hun organisatie kunnen voorstellen aan een evaluatieteam, bestaande uit leden van Plug & Play en IBBT. Een aantal van de daarop geselecteerde ondernemers zullen al begin 2011 kunnen vertrekken naar het Belgisch Paviljoen, onder de hoede van IBBT. FIT begeleidt de bedrijven ter plaatse en biedt de FIT subsidies voor de reiskosten en het dienstencentrum . Nadien kan men het verblijf in Plug & Play Tech Center op eigen kosten verlengen. Voor meer informatie: http://www.flanderstrade.be/site/wwwnl.nsf/

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...