13 september 2010

Bedrijven rond verkeerswisselaar E17/E40 bundelen krachten

De bedrijven gevestigd op de verschillende bedrijventerreinen rond de verkeerswisselaar E17/E40 zullen intensiever samenwerken, dit onder impuls van de Dienst Economie. De bedrijven hebben hiervoor op 13 september de vzw IZZE opgericht in aanwezigheid van Eerste schepen en schepen van Economie Mathias De Clercq. De vzw IZZE (Industriezones Gent-Zuid I en Zwijnaarde) bundelt de bedrijven van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II, Zwijnaarde III en Gent-Zuid I die willen samenwerken rond gemeenschappelijke thema’s. Het doel van de vzw is niet alleen om de samenwerking tussen de bedrijven op de drie bedrijventerreinen te ontwikkelen en te versterken, maar ook om de relaties met de buurt en de overheden te bevorderen. De bedrijven kiezen zelf rond welke thema’s ze de krachten bundelen: dat kan gaan over samenwerking inzake duurzame bedrijfsprocessen, de duurzame inrichting van het bedrijventerrein, alsook duurzaam facilitair en/of utilitair beheer of enige ander vorm van samenwerking tussen de bedrijven op onder meer sociaal, economisch, ruimtelijk, milieu- en aanverwant vlak. De vzw IZZE wil zich in eerste instantie richten op acties betreffende mobiliteit en ontsluiting van infrastructuur.

Schepen Mathias De Clercq: “Sinds enkele jaren is de Stad Gent intensief bezig met het systematisch heropwaarderen van bestaande verouderde bedrijventerreinen. Onder leiding van de Dienst Economie wordt er per bedrijventerrein een studie opgestart voor de herinrichting van het bedrijventerrein, gekoppeld aan een onderzoek naar de opstart van een vzw die de samenwerking tussen de bedrijven bevordert. Dat beleid heeft op de bedrijventerreinen Gentbrugge II en Drongen I al geleid tot zeer succesvolle herinrichtingprojecten alsook tot de oprichting van actieve vzw’s”. (zie website www.gentbrugge2.be en www.drongen1.be) In 2009 is een dergelijke studie ook opgestart voor de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en Zwijnaarde III en 2010 gebeurde dit voor bedrijventerrein Gent-Zuid I (Ottergemsesteenweg-Zuid). Uit een uitgebreide bevraging van de bedrijven in het kader van de studies is gebleken dat de bedrijven uit de drie bedrijventerreinen willen samenwerken rond dezelfde thema’s. Daarop is door de bedrijven beslist om één vzw op te zetten voor de drie bedrijventerreinen samen: vzw IZZE.

Door het uitvoeren van de studies heeft de Stad Gent de basis gelegd voor de samenwerking tussen de bedrijven en de oprichting van de vzw. Het zijn echter de bedrijven die autonoom bepalen rond welke thema’s de vzw zal werken. De Dienst Economie blijft ondersteuning bieden waar nodig en blijft de schakel vormen tussen de bedrijven en de Stad Gent.

Informatie: Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, tel. 09 266 84 00, fax 09 266 84 49, e-mail
economie@gent.be . Website www.izze.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...