9 september 2010

Beestig Goed in het Gentse Citadelpark

CAT B 13Op 5 september startte de tweede editie van “Beestig Goed” in het CAT in het Gentse Citadelpark. “Beestig Goed” sluit aan bij de buren van het dierenasiel dat op 18 en 19 september zijn opendeurdagen houdt. Rondom het CAT zullen die dagen beeldende kunstenaars aan het werk gezet worden. Voor deze expositie werden tien Nederlandse kunstenaressen (Groep Terra uit Den Haag) bereid vonden hun installaties rond dieren in het Gentse Citadelpark tentoon te stellen. Normaal zou Marianne Thieme van de Nederlandse Partij voor de Dieren de tentoonstelling openen, maar zij liet zich op het laatste ogenblik verontschuldigen vanwege de politieke perikelen in Nederland. Zij werd vervangen door Johan Beke. Hij is provincieraadslid en lid van de commissies: cultuur, economie en toerisme. Hij is eveneens directeur van het Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika, bestuurder van het Festival Van Vlaanderen, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen en de KVBKB.

De vereniging Terra Kunstprojecten heeft een grote ervaring op het gebied van experimentele exposities op bijzondere locaties in Den Haag. Zij zochten een internationale samenwerking en vonden een partner in de Commissie Artistiek Beleid van de KVBKB, wat hen de mogelijkheid verschafte om in het CAT in het Citadelpark tentoon te stellen. Terra streefde hierbij om de kwaliteit van het nabijgelegen SMAK te benaderen. Ook de transparantie van het gebouw werd benut, wat resulteerde in speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen en gemaakte kunstwerken.

Eten en gegeten worden, én de rol van de mens in deze cyclus, vormt een belangrijk aspect van deze tentoonstelling. Er wordt overmatig veel geconsumeerd, en dat gaat gepaard met een omgang van mensen met planten, dieren en grondstoffen. Overconsumptie leidt tot overproductie wat dan weer leidt tot uitbraak van besmettelijke ziektes die dan weer leiden tot massaal gebruik van antibiotica of het massaal afslachten van dieren. Dit in tegenstelling met onze huisdieren: honden en katten worden extreem vertroeteld terwijl onze goudvis dan weer eenzaam sterft in zijn bokaal. Overdadige consumptie gaat dan ook weer gepaard met overmatige productie van afval, wat dan ook in deze installaties verwerkt wordt.

De tentoonstelling wordt afgesloten op 26 september om 14 uur met een discussienamiddag over experimentele vormen van werken en experimenteren. Maar ondertussen zijn er nog andere activiteiten. Op 12 september is er een masterclass aquarel door de Chinese Wen Min-xin. En op 18 en 19 september zijn er beeldende kunstenaars actief in het Citadelpark tussen het Dierenasiel, het speelplein, het CAT en het ICC.

De expositie duurt van 5 tot 26 september 2010 en is op werkdagen te bezoeken van 10 tot 13 uur, in de weekenden van 11 tot 17 uur. Deelnemende kunstenaars: Hetty Arens, Lili Berger, Jackie Bouw, Ria Diercks Kroon, Viviënne de Leão Laguna, Marian Meerbeek, Thea Schenk, Marina Venendaal, Tineke Vulto en Vera Zegerman.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...