11 september 2010

Per boot erfgoed verkennen via het kanaal Gent–Terneuzen.

Op zondag 12 september vindt in heel Vlaanderen de Open Monumentendag plaats. In de Gentse haven kunnen bezoekers per boot zien hoe de mens samenleeft met water, vuur, aarde en lucht - meestal harmonieus, dan weer waakzaam. Gent, Evergem en Zelzate: door water gebonden!

Havenpolitie 20 Tijdens deze editie van de Open Monumenten-dag maken de vier elementen het thema uit. Water, vuur, aarde en lucht hebben onmisken-baar een grote invloed gehad op de mens, zijn omgeving en het milieu, zo ook in de haven van Gent en langsheen het kanaal Gent-Terneuzen. Onder het motto "door water gebonden" bieden Gent, Evergem en Zelzate een gezamelijk programma aan rond de Gentse Kanaalzone en de vier elementen. Van op het water maakt men kennis met de sporen van de 19e- en 20e-eeuwse industrialisatie en hoe de mens in de kanaalzone met de vier elementen verbonden is. De haven is veelal gekend als een plek met veel bedrijvigheid, waar schepen binnen- en buitenvaren, waar bedrijven goederen overslaan en verwerken. Maar monumenten en erfgoed maken eveneens deel uit van de haven.

De bezoekers maken met een Beneluxboot gedurende 2,5 uur een tocht van Gent naar het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate, of omgekeerd vanuit Zelzate naar Gent. Een gids belicht onderweg het erfgoed en het reilen en zeilen in de haven van vandaag. In en rond het PC Sint-Jan-Baptist zijn er tal van activiteiten voor jong en oud (onder andere demonstraties van de brandweer en duikers, tentoonstellingen, kinderactiviteiten, bezoeken aan het voormalige brughuis van de brugwachters). Van op beide locaties keert men terug naar het vertrekpunt met de gratis Open Monumentendagbus. Maar het kan ook met een huurfiets van Max Mobiel mits het betalen van 30 euro waarborg. Voor deze boottochten kan men niet vooraf inschrijven. In Gent (Rigakaai) en in Zelzate (PC Sint-Jan-Baptist) vertrekken de boten om 9 uur, om 11.45 uur en om 14.30 uur. In Zelzate is er bijkomend nog een boot om 17.15 uur. In Gent, Evergem en Zelzate zijn er nog diverse themabezoeken en activiteiten. Meer info op www.openmonumentendag.be

“Gent-Evergem-Zelzate: door water gebonden” tijdens de Open Monumentendag op 12 september is een samenwerking van de Stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, PC Sint-Jan-Baptist, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid, Comeet – Cultuuroverleg in ‘t Meetjesland, VeGHO – Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen, Project Gentse Kanaalzone, Max Mobiel en het Havenbedrijf Gent.

Halvedagtocht met de Gentse Barge: volzet
Met de replica van de historische Gentse Barge kan men een halvedagtocht maken. De drie rondvaarten zijn inmiddels volgeboekt.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...