9 september 2010

Geschiedkundigen in de ban van middeleeuws manhattan.

EAUH 03 Afgelopen week werd Gent overspoeld door ruim 550 geschiedkundigen. Reden hun vijfdaags bezoek was het tiende internationaal congres van de EAUH. Onderwerp van die tweejaarlijkse congres was de Middeleeuwse stedelijke geschiedenis, en daarvoor was Gent de ideale gaststad. Dat was ook de mening van de congresgangers die onder de indruk waren van de Gentse geschiedenis en de Gentse monumenten. Rector Paul Van Cauwenberge verwelkomde de deelnemers op de openingszitting. De rector was verheugd om zoveel deelnemers uit zoveel steden met internationale uitstraling te mogen ontvangen, dit bewees meteen ook het belang van Gent en zijn universiteit.

Congresvoorzitter professor Marc Boone schetste de geschiedenis van Gent en benadrukte de rol van haar kopmannen zoals Artevelde en Anseele. Gastspreker was professor Martha Howell (columbia, NY) Martha Howel. Zij gaf een boeiende uiteenzetting over de rol van de vrouw in het middeleeuwse sociale en economische leven en de invloed daarvan op de moderne maatschappij. De daaropvolgende dagen kregen de congresleden een heel druk programma voorgeschoteld. Daarenboven hadden de organisatoren een hele reeks bezoeken in petto. Gent telt namelijk heel wat prachtige monumenten, getuigen van een boeiend verleden. Tussendoor werden ze ontvangen op het Gentse stadhuis door schepen Lieven Decaluwe. Die noemde het middeleeuwse Gent een middeleeuws Manhattan.Schepen Decaluwe benadrukte de rol van Gent door de eeuwen heen als industrieel en handelscentrum, maar ook een bloeiend centrum van kunst en cultuur. Getuige daarvan is het gloednieuwe museum STAM waar de deelnemers een voorproefje van kregen onder de vorm van een wandeling. Na afloop van het congres waren de kritieken unaniem lovend: een boeiend onderwerp, interessante thema’s, een mooie setting in het Pand en de Sint-Pietersabdij en een uitzonderlijk weer dat het Gentse historische erfgoed alle eer aandeed.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...