10 september 2010

AUGent belicht alle aspecten van mobiliteit op jaarbeurs Accenta

Van 11 tot 19 september neemt de Associatie Universiteit Gent deel aan het Wetenschapsdorp op de jaarbeurs Accenta in Flanders Expo. Het Wetenschapsdorp is volledig gewijd aan het thema Mobiliteit. Met diverse interactieve demo’s worden de technologische, economische, ecologische, sociale en ruimtelijke aspecten van mobiliteit uitgelegd.

Elke dag worden de files op onze wegen langer. Het aantal verkeersongelukken stijgt en het milieuvraagstuk was nog nooit zo hot. Hoe ziet het verkeer van de toekomst er uit? Wat wordt de opvolger van de GPS? Hoe krijgen we meer ‘groene’ wagens op de weg? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord in het Wetenschapsdorp van de Associatie Universiteit Gent. In het Wetenschapsdorp illustreren interactieve demo’s de technologische, economische, ecologische, sociale en ruimtelijke aspecten van mobiliteit. Het verkeer van morgen, de routeplanner van de toekomst, het ECO car project, voertuig-infrastructuur communicatie, analyse van transportgegevens en elektrische wagens geven de bezoeker een idee hoe mobiliteit en bereikbaarheid in de nabije toekomst georganiseerd zullen worden.

De onderzoeksgroep Visiesystemen biedt je een blik op het verkeer van morgen. Ontdek de effectiviteit van verkeersdrempels. En je kan er kennis maken met het ECO car project rond de bouw van wagens die zowel ecologisch (groene energie) als economisch (zuinigheid) maximaal opereren. Breng zeker een bezoek aan het ELBEV project, waarbij een licht elektrisch stadswagentje ontwikkeld wordt dat hoog scoort in termen van ecologie, rendement en betaalbaarheid.

De routeplanner van de toekomst maakt gebruik van actuele doorstroomgegevens. Dit betekent dat een routeplanner onmiddellijk rekening houdt met files zodra die ontstaan. Er is een filmpje te zien met de resultaten van het recente onderzoeksproject IBBT NextGenITS. Tijdens deze demonstratie worden tijdens een korte rit op de openbare weg een aantal waarschuwingen getoond, zoals bv. bij het naderen van een file of spookrijder, het signaleren van een glad wegdek…Dit is mogelijk dankzij nieuwe coöperatieve systemen die gebruik maken van lokale voertuig-voertuig en voertuig-infrastructuur communicatie.

De resultaten van een grootschalig onderzoek rond de toegankelijkheid van Vlaamse stations voor rolstoelgebruikers worden aan de hand van een filmpje voorgesteld. Design for [Every]One is een multidisciplinair onderzoeksproject dat een brug slaat tussen universal design en assistieve technologie. Dit onderzoek moet de weg openen en mensen met een specifieke beperking in staat stellen om zelf hulpmiddelen op maat te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden.

De vakgroep Geografie stelt enkele demo's op over het verzamelen en analyseren van transportgegevens. Voor het in kaart brengen van bewegingen zijn verschillende technieken mogelijk: GPS tracks, GSM signalen, bluetooth detectie en WIFI signalen. De massa gegevens die op deze manier worden verzameld, moeten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerkt en geanalyseerd worden om de juiste besluiten te kunnen trekken en beslissingen te nemen.

Praktisch: Van 11 tot 19 september 2010 in hal 7 van Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. Dagelijks open van 11 tot 19 uur. Nocturne op dinsdag en donderdag: open tot 22 uur.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...