6 september 2010

Tweede Win-Winbeurs in Gent

Win-Win 12Op dinsdag 30 november 2010 vindt de tweede editie van de Gentse Win-Winbeurs plaats. Op deze beurs ontmoeten verenigingen en onder-nemingen elkaar, sluiten matches en worden daar allebei beter van. De Win-Winbeurs brengt Gentse onder- nemingen en verenigingen samen, omdat ze elkaar veel te bieden hebben. Twee uur lang leggen verenigingen en ondernemingen op de beurs hun vraag en aanbod aan elkaar voor. Daaruit worden matches gesloten. Wat de beurs origineel maakt, is dat de afspraken altijd wederzijds zijn. Alles kan, zolang er maar geen geld aan te pas komt. Zo’n match biedt dus voordelen voor iedereen, zowel op maatschappelijk als zakelijk vlak. Na een succesvolle eerste Win-Winbeurs eind 2009 liggen de verwachtingen hoog. Opnieuw mikken de organisatoren op een diversiteit aan verenigingen en ondernemingen. Ze kijken deze keer vooral uit naar grotere bedrijven en naar het onderwijs. Verenigingen kunnen net als vorig jaar vooraf een workshop volgen als voorbereiding op de beurs.

De Win-Winbeurs is een samenwerkingsverband dat groeit. Voor vorige editie engageerden zich een twintigtal partners in Gent om het initiatief kenbaar te maken of concreet te ondersteunen. Ook dit jaar is dat niet anders. Alle partners hebben hun engagement herbevestigd en zullen via de eigen kanalen promotie voeren voor de Win-Winbeurs. Schepen Sofie Bracke: “De uiteindelijke bedoeling van de Win-Winbeurs is matches te realiseren: veel matches, goede matches, onverwachte matches. Deze matches hebben betrekking op alle mogelijke thema’s, zoals administratie en advies, ICT, materiaal en faciliteiten, opleidingen en trainingen, publiciteit en vormgeving en vrijwilligers. De ambitie is om meer dan honderd matches te realiseren die echt wederkerig zijn met winst voor beide partijen”. Een voorbeeld van zo’n match: een natuurvereniging wil met een nieuw logo voor de dag komen. Een communicatiebureau zet zijn creatief talent hiervoor in en in ruil krijgt het bureau een begeleide wandeling door een natuurreservaat.

De uitwisseling op de beurs zelf is op zich al een win-winsituatie. Toch heeft elke partij zo haar redenen om deel te nemen aan de beurs. Verenigingen hebben niet altijd nood aan subsidies. Vaak hebben ze genoeg aan een extra duwtje in de rug, zoals het juiste advies of de nodige expertise. Bedrijven willen hun bijdrage leveren aan de samenleving. Zij zijn op zoek naar een domein waarin ze hun middelen of expertise ter beschikking kunnen stellen. Voor ondernemingen is de Win-Winbeurs de geknipte manier om maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Als voorbereiding op de Win-Winbeurs formuleren de deelnemers een vraag of aanbod. De basisafspraak is dat verenigingen een vraag stellen en ondernemingen een aanbod formuleren. Op de Win-Winbeurs zelf onderhandelen de partijen over de tegenprestaties en komen zo tot een match.

De beurs vindt plaats op dinsdag 30 november 2010 van 18 tot 20.30 uur in Congrescentrum Het Pand van de Universiteit Gent, Onderbergen 1, 9000 Gent. Wie wil deelnemen, is verplicht zich in te schrijven. Dat kan tot maandag 15 november 2010 op de website www.winwingent.be.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...