6 september 2010

Investeren in veilige wegen redt mensenlevens

Vrachtwagensluis 04 Een degelijk en sterk uitgebouwd handhavingsbeleid speelt een grote rol in de weg naar een veiliger verkeer. Daarom maakt minister Hilde Crevits 6,8 miljoen euro vrij. Gevaarlijke locaties waar regelmatig ernstige ongevallen plaatsvinden worden uitgerust met onbemande camera’s. Daarnaast worden ook nieuwe vormen van handhaving in gebruik genomen zoals trajectcontrole en een Weigh-in-Motion installatie vandaag in Brugge. Binnenkort komen er nog op de E40 in Erpe-Mere en op de N16 in Puurs ter hoogte van de Scheldebrug waar de overlading of overbelasting van vrachtwagens beter gecontroleerd kan worden. Nadien volgen nog zes andere WIM locaties in Vlaanderen.

Minister Crevits: “Elk verkeersveiligheidsbeleid is opgebouwd rond de 3 E’s. Engineering of infrastructuur: een veiligere weg bekom je door beter onderhoud. Ook de uitbouw van veilige fietspaden draagt bij aan veiligere wegen. Education (Opvoeding en sensibilisatie): via educatieve programma’s worden weggebruikers gesensibiliseerd. Enforcement: handhaving is als derde “E” cruciaal voor de veiligheid op de weg. Van 2000 tot 2008 daalde het aantal verkeersdoden in Vlaanderen met ongeveer 43%. Het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen wil het aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers verder zien dalen tot maximaal 250 dodelijke en 2.000 zwaargewonde slachtoffers tegen 2015. Het Pact 2020/VIA stelt tegen 2020 een extra daling voorop tot maximaal 200 doden en 1.500 zwaargewonden. Recent gepubliceerde cijfers tonen echter aan dat de verhoopte verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers te traag gaat”.

Snelheidscamera’s hebben zonder twijfel een positief effect op de verkeersveiligheid en blijven daarom een essentieel onderdeel in het handhavingsbeleid. Uit een studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid blijkt dat de Vlaamse onbemande camera’s een significante reductie van alle ongevallen realiseren van ongeveer 20%. Daarom maakt minister Crevits 5 miljoen euro vrij voor bijkomende roodlicht- en snelheidscamera’s. Deze worden enkel langs gewestwegen geplaatst. 34 kruispunten in Vlaanderen worden uitgerust met snelheidscamera’s voor roodlichtnegatie en snelheidsovertredingen. 39 extra locaties langs secundaire wegen worden uitgerust met onbemande snelheidscamera’s. Al deze locaties hebben een hoog risico op zware ongevallen.

Iedere wagen of vrachtwagen zorgt voor slijtage aan het wegdek. Bij de aanleg van de weg wordt met de belasting van de weg rekening gehouden om de levensduur te bepalen en het onderhoud te berekenen. Eén van de belangrijke oorzaken voor de verminderde levensduur van wegen is overlading van voertuigen en meer specifiek overbelaste assen. Wanneer de as van een vrachtwagen 20% overladen is, veroorzaakt dit 2 keer zoveel belasting of beschadiging aan de weg. Een vrachtwagen waarvan een as 30% overladen is, veroorzaakt 3 keer zoveel belasting of beschadiging. Bovendien zijn de remafstand de impact bij een verkeersongeval veel groter

Om dergelijke schade tot een minimum te beperken is het noodzakelijk om de pakkans van overladen vrachtwagens te vergroten. Weigh-in-Motion is een systeem dat alle rijdende voertuigen continu weegt en potentieel overladen vrachtwagens kan detecteren vóór ze van de autosnelweg worden afgeleid voor een rechtsgeldige controle op een vaste weegbrug. De continue weging en preselectie gebeuren op basis van gegevens gegenereerd door detectielussen en weegsensoren in het wegdek en camera’s. Door deze geautomatiseerde preselectie kan overlading bij vrachtwagens efficiënter opgevolgd worden. Tevens veroorzaakt dergelijke meetmethode geen hinder of oponthoud voor de voertuigen zelf. Uit een proefopstelling Weigh-in-Motion op de E313 in Ranst bleek dat 1 op 40 vrachtwagens overladen was. Daarop besliste minister Crevits om 9 locaties uit te rusten met WIM installaties. Vandaag werd de eerste installatie geplaatst op de E40 richting Oostende aan kmpt 86,41. Kort daarop volgen de sites op de E40 in Erpe-Mere en op de N16 ter hoogte van de Scheldebrug.


Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...