5 september 2010

Gentse fietsrouteplanner berekent route zonder tramsporen of kasseien

Gent heeft er met haar unieke online fietsrouteplanner voor de Gentse regio opnieuw een primeur bij. Fietsers kunnen nu hun persoonlijk traject uitstippelen en daarbij een aantal voorkeuren aangeven. Zo bestaat de mogelijkheid om, in de mate van het mogelijke, tramsporen of zelfs kasseien te vermijden. De fietsrouteplanner berekent de meest aanbevolen route van punt A naar punt B en baseert zich op het bestaande Gentse fietsnetwerk. Dat fietsnetwerk was tot nu toe enkel op een papieren fietskaart beschikbaar. Maar nu is er een digitale fietsrouteplanner beschikbaar op de website www.gentfietst.be.

De fietsrouteplanner is een van de maatregelen uit het Europese Civitas project rond duurzame mobiliteit. De Stad Gent wil hiermee het fietsen nog sterker promoten. Met de nieuwe Gentse routeplanner kan je heel eenvoudig een fietsroute uitstippelen van punt A naar punt B. De route die wordt berekend is niet altijd de kortste, maar houdt standaard rekening met veiligheid en fietscomfort. Er kunnen ook meerdere stopplaatsen worden ingegeven naargelang van het gewenste fietstraject. De Gentse fietsrouteplanner is niet alleen uniek omdat hij de fietsroutes langs veilige of comfortabele netwerken stuurt, maar vooral omdat gebruikers voorkeuren kunnen ingeven die het fietsen nog makkelijker of aangenamer maken. Zo kun je ingeven dat je liever niet over kasseien wilt rijden, of dat je de tramsporen wilt vermijden. Ook druk verkeer, wegen in slechte staat of lastige hellingen kun je vermijden door je voorkeuren in te geven.

Fietsen is meer dan kijken naar een snelle, veilige of comfortabele route. Bezoekers kunnen op de kaart ook de locaties van allerlei handige fietsvoorzieningen zichtbaar maken. Zo vind je er de openbare fietspompen, (bewaakte) fietsenstallingen, de vzw’s Max Mobiel en StudentENmobiliteit, het fietsendepot, etc. Wil je via aangename groene fietsassen door de Gentse regio fietsen? Geen probleem. Daarnaast zijn ook scholen, campussen, stations, monumenten, musea, enz. in de routeplanner opgenomen. Een route uitstippelen van en naar deze locaties wordt zo heel eenvoudig. Vanaf het voorjaar 2011 worden nog een paar extra’s aan de routeplanner toegevoegd. Zo zal het mogelijk worden om de uitgestippelde fietsroute naar een GPS toestel te exporteren. Bezoekers zullen ook zelf opmerkingen of suggesties kunnen doorgeven. Bovendien zal de fietsrouteplanner vertaald worden, zodat hij ook voor toeristen of buitenlandse studenten toegankelijk wordt.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...