2 september 2010

Lommels bedrijf ondersteunt Waalse bedrijven in expansie naar Vlaanderen

Het BEP, het Bureau Économique de la Province de Namur, lanceert een langdurig opleidings- en begeleidingstraject voor Naamse bedrijven die de Vlaamse en Brusselse markt actief willen benaderen. Dit initiatief kadert in een breder regionaal project ViaVia WalloniaFlandersBrussels dat vanuit de Waalse overheid interregionale samenwerking en netwerking actief promoot. Na een aanbestedingsprocedure werd Partners In Marketing (PIM) uit Lommel geselecteerd om deze sessies te organiseren. PIM ontwikkelde een speciale reeks Marketing Boot Camps om de deelnemende Naamse bedrijven te begeleiden naar Vlaanderen en Brussel. Het Economisch Bureau van de Provincie Namen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling van de provincie Namen. Zo biedt het BEP ondersteunende diensten voor bedrijven die zich in Namen willen vestigen en bedrijven die reeds gelegen zijn in Namen. In het kader van ViaVia WalloniaFlandersBrussels biedt het BEP een concreet draagvlak voor Naamse ondernemingen die de kaart van geografische uitbreiding trekken en op zoek zijn naar manieren om hun activiteiten in Vlaanderen en Brussel te ontplooien.


Dankzij de Marketing Boot Camp formule helpt Partners In Marketing tal van bedrijfsleiders bij het zelf uitwerken van een commerciële strategie. Tijdens de intensieve sessies wordt er dieper ingegaan op het in kaart brengen van de markt en de impact van de marketingomgeving. Verder komen de thema’s marktonderzoek, business planning, marktoriëntatie, communicatie en het managen van klantrelaties aan bod. Doorheen de inspirerende sessies van de Marketing Boot Camp stellen de deelnemende bedrijven een commercieel actieplan op dat een belangrijke leidraad vormt in hun toekomstige bedrijfsvoering. Samen met het BEP zal Partners In Marketing de Naamse bedrijven die deelnemen aan dit traject ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van een realistisch businessplan.Het project ViaVia WalloniaFlandersBrussels geniet steun van l’Agence de Stimulation Économique (ASE), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Waalse Gewest. Het programma wordt zowel gedragen door drie Waalse Kamers van Koophandel en Industrie als door drie intercommunales (BEP, IDELUX, IDETA).


Meer info op
www.bep.be
www.bepentreprises.be
www.programmeviavia.be


Partners In Marketing is een strategisch adviesbedrijf uit Lommel, opgericht in 2000 en met tal van internationale kwaliteitserkenningen voor haar adviesverlening. Zowel bedrijfsleiders van KMO's, managers van internationale ondernemingen en de overheid doen beroep op de marketingexpertise van PIM. PIM focust op onderzoek, planning en implementatie. Centraal staat de resultaatgerichtheid, wat in de marketingadvieswereld een unicum is. Klanten van PIM waarderen het persoonlijk karakter van de dienstverlening, de hoge flexibiliteit en de sterke prijs-kwaliteitsverhouding. PIM is ook gekend voor initiatieven zoals de 'Beste Marketingthesis van Vlaanderen', een wedstrijd die het bedrijf al 9 jaren organiseert in samenwerking met de marketingprofessoren van de Vlaamse universiteiten, de 'Marketing Boot Camp', een 360°-marketingopleiding van 1 dag en het 'Maximize' programma voor multinationals.

Meer info op
www.partnersinmarketing.eu
www.marketingbootcamp.eu
www.marketingthesis.be
www.maximize.eu

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...