3 september 2010

Opgelet met een exotisch dier als huisdier!

Net als een kat of een hond vraagt een exotisch dier specifieke verzorging en huisvesting en een aangepaste voeding. Men vergeet vaak ook dat exotische dieren groter worden en dus ook de problemen. Een lief aapje wordt met de jaren sterker en wilder, maar ja een relatie kan slopend zijn. Tot je hele huishouden gesloopt wordt. Of de wurgende liefde van een wurgslang ervaart.tBovendien bestaat er voor exotische dieren een meldingsplicht en in sommige gevallen is er zelfs een milieuvergunning nodig. Men laat zich dus best adviseren door een gespecialiseerde vereniging of dierenarts vooraleer een exotisch dier in huis te nemen. Om mensen op een goede manier te sensibiliseren en impulsaankopen te vermijden brengt de Gentse Gezondheidsdienst de brochure: ‘Een exotisch dier als huisdier? Bezint eer ge begint…’, uit. De brochure wordt verspreid via de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, de stedelijke dienstencentra en de Wachtdienst Gentse Dierenartsen.

Exoten hebben specifieke verzorging nodig, zeker in gevangenschap. Een grondige kennis van het dier is dus noodzakelijk. Deze dieren vragen aangepaste huisvesting, apparatuur en voeding. Indien die factoren onvoldoende aangepast zijn aan het dier, kan het vroegtijdig sterven. Elk dier, ook een exotisch dier, verzorgen kost tijd, discipline en geld. Een exotisch dier kan beschouwd worden als een wild dier en is daardoor onvoorspelbaar in gedrag. De meeste soorten hebben een heel laag knuffelgehalte en gaan zelden een relationele band aan met hun houders. Tot 90% van alle reptielen zou drager zijn van de salmonellabacterie. Kinderen, oudere personen, zwangere vrouwen en personen met een verlaagde immuniteit vermijden dan ook beter alle contact met reptielen. Als deze dieren ontsnappen, vormen ze een veiligheidsprobleem omdat de meeste mensen niet vertrouwd zijn met dergelijke dieren. Recent zorgde een ontsnapte rattenslang in het Antwerpse voor grote commotie.

Meer informatie over de wettelijke verplichtingen inzake milieuvergunningen vindt men bij de Milieudienst, tel. 09 268 23 00, e-mail milieudienst@gent.be
Meer informatie over andere problemen: Gezondheidsdienst, Baudelohof, 9000 GentTel.: 09 235 22 50 Fax: 09 233 39 85 E-mail: gezondheidsdienst@gent.be
Meer informatie over de wettelijk verplichtingen voor het houden van exotische dieren vindt men bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, tel. 02 524 74 11, e-mail dierenwelzijn@health.fgov.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...