31 augustus 2010

Veegactie voor propere fietspaden

Het belang van propere fietspaden mag niet onderschat worden. Als fietser wil je veilig en comfortabel naar school of naar het werk. Op 1 september vertrekken tienduizenden jongeren en leerkrachten weer naar school. Velen van hen kiezen voor de fiets. Om die reden krijgen de Vlaamse gewestwegen en de gemeentewegen een grondige poetsbeurt. Het is bovendien het derde jaar op rij dat Vlaams minister Hilde Crevits het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt de fiets- paden een poetsbeurt te geven. Uit de cijfers van de voorbije jaren blijkt de noodzaak van dit initiatief.

De afgelopen weken heeft het Agentschap Wegen en Verkeer al ruim 6800 km fietspaden geveegd. Dat leverde 1036 ton afval op. In 2009 werd er 4850 km geveegd en 948 ton afval verzameld. In 2008 werd er 5353 km geveegd, goed voor 989 ton afval. Dit jaar is er dus meer geveegd en ook meer afval opgehaald. De veegactie en de verwerking van het afval kosten om en bij de 400.000 euro. De actie loopt overigens nog tot half september. Ook de gemeenten nemen deel aan de actie. De afgelopen jaren steunden ongeveer 140 Vlaamse gemeenten de oproep van minister Crevits en de VVSG . Gemeenten krijgen sinds 2007 ook subsidies als ze veegmachines kopen.

Voorzitter Luc Martens van de VVSG : “We beginnen het schooljaar met een propere lei, maar ook met nette fietspaden. Deze actie be- nadrukt de aandacht die de gemeentebesturen hebben voor onze fietsende scholieren. Nette fietspaden zijn voor hen een aanmoediging om zich “te gedragen” bij het fietsen: geen rommel op en langs de fietspaden of in de bermen. Onze gemeentebesturen geven dan ook graag de fietspaden een goede opkuisbeurt. Zo wensen ze de jongeren veel succes bij de start van het schooljaar". Vlaams minister Hilde Crevits : “We maken schoolomgevingen veiliger, we pakken gevaarlijke punten aan, we zorgen voor nieuwe fietspaden enz…. Altijd met de veiligheid van de voetgangers en de fietsers als belangrijk aandachtspunt. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er nog een groei mogelijk is van het fiets-schoolverkeer. Het is logisch dat de fietsers een net fietspad verwachten. Als wij het goede voorbeeld geven zal er hopelijk ook minder zwerfafval worden achtergelaten door alle weggebruikers. Ik ben blij dat zoveel gemeenten de oproep tot de veegactie volgen en ik wil hen daarvoor bedanken".

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...