6 september 2010

Ontwikkelingsdoelen voor kinderen sneller bereikt door scherp te stellen op allerarmsten

De wereld kan miljoenen levens redden door eerst te investeren in de meest achtergestelde kinderen en gemeenschappen, zo zegt een nieuwe UNICEF studie die vandaag wordt gepubliceerd. Deze aanpak zou ook de groeiende ongelijkheid terugdringen die nu gepaard blijkt te gaan met de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen. Deze nieuwe bevindingen worden voorgesteld in twee publicaties: Narrowing the Gaps to Meet the Goals en Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity, UNICEF’s cijferupdate over de Millenniumdoelstellingen. De Millenniumdoelstellingen zijn al een eind dichterbij gekomen, maar de komende vijf jaar moet er nog veel meer gebeuren.


De studie Narrowing the Gaps to Meet the Goals vergeleek de efficiëntie van verschillende strategieën voor levensreddende medische interventies bij de meest hulpbehoevenden. Door zich te richten op de armste en meest achtergestelde kinderen kunnen er meer levens worden gered, meer dan door de huidige aanpak, stelde de studie vast. “Onze bevindingen betwisten de traditionele visie dat focussen op de armste en meest achtergestelde kinderen niet zou renderen,” zegt Anthony Lake, directeur van UNICEF. “Met een strategie gebaseerd op gelijkheid halen we niet alleen moreel gelijk, belangrijker is nu ook ons gelijk in de praktijk.”


De studie werd uitgevoerd in overleg met een reeks onafhankelijke experts die de opvallendste bevindingen omschrijven als verrassend én belangrijk. “De resultaten van de UNICEF studie hebben me ervan overtuigd dat de focus op gelijkheid kan werken, zowel op het instrumentele vlak als op het vlak van waarden,” zei Lawrence Haddad, directeur van het gerenommeerde Institute of Development Studies, auteur van het blog Development Horizons en deelnemer aan de werkgroep van onafhankelijke experten, die de voorlopige versie van de studie tegen het licht hield.


Progress for Children: Meeting the MDGs with Equity, het UNICEF rapport over de vooruitgang in de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen, bewijst dat er een groeiende ongelijkheid geslopen is in een reeks sleutelindicatoren, inclusief tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen, tussen de rijkste en de armste segmenten van de bevolking, tussen stedelijke en plattelandsbevolking, en tussen jongens en meisjes. Kinderen uit de armste 20% van de huishoudens in ontwikkelingslanden maken dubbel zoveel kans om te sterven voor ze vijf jaar worden dan kinderen uit de rijkste 20% van de huishoudens. Kinderen in de armste segmenten van de bevolking lopen een veel groter risico op een vertraagde groei dan kinderen uit de rijkste segmenten. Ondanks de grote vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid in het basisonderwijs zijn meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden nog altijd erg achtergesteld op het vlak van toegang tot het onderwijs. Van de 884 miljoen mensen die geen toegang hebben tot verbeterde drinkwaterbronnen, woont 84 procent op het platteland.


De UNICEF rapporten worden gepubliceerd samen met een rapport van Save the Children, "A Fair Chance at Life: Why Equity Matters for Children," dat tot doel heeft het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar met tweederde verminderen tussen 1990 en 2015. Het Save the Children rapport onderzoekt waarom de vooruitgang in overleven van kinderen niet gelijk is voor rijke en armere mensen in de wereld. Volgens het rapport is het bereiken van gemarginaliseerde gemeenschappen de sleutel om de ongelijkheid terug te dringen. “De Millenniumverklaring was bedoeld om de levens van de meest achtergestelde mensen in de wereld te verbeteren,” zei Lake. “We geloven dat de bevindingen van deze studie de globale visie over hoe we de Millenniumdoelstellingen nastreven en over menselijke ontwikkeling in het algemeen kunnen beïnvloeden – zo helpen ze ons om de levens van miljoenen kwetsbare kinderen te verbeteren”. Link: http://www.unicef.be/


Guido Van Peeterssen.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...