1 september 2010

Uitsluitend materiële schade in Sint-Salvatorstraat na instorting plafond

Maandagavond, net na kantoortijd, is het plafond van de derde verdieping van het Gentse Facility Managementgebouw in de Sint-Salvatorstraat ingestort. Het belangrijkste nieuws is dat er uitsluitend materiële schade is, niemand raakte gewond. De weinige aanwezigen op de tweede en derde verdieping waren als eersten ter plaatse. Zij brachten het departementshoofd op de hoogte, die meteen de veiligheidskorpsen verwittigden. Samen met enkele collega's van de Dienst Bouwprojecten controleerden ze of er zich nog iemand op het platform bevond. Een onafhankelijk expert, ingenieur Provoost, kwam ter plaatse, om na te gaan of er nog verder instortingsgevaar dreigde.

Normaalgezien werken op de getroffen locatie tien medewerkers. Door de vakantieperiode was er minder personeel aanwezig dan gewoonlijk en begin juli was de afdeling Schoonmaak & Services reeds naar de Farmanstraat verhuisd. Andere collega's zaten elders in het gebouw in vergadering of waren al naar huis. In de linkervleugel op de derde verdieping is een identiek plafond aanwezig. Gezien de ingenieur bevestigde dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de risico’s voor instorting voor dit plafond geringer zijn dan voor het ingestorte plafond, werd beslist om voor deze zone een verbod tot betreden uit te vaardigen. De medewerkers die gehuisvest zijn op de derde verdieping in de linkervleugel verhuizen voorlopig naar de tweede verdieping. De ambtenaren van de getroffen diensten worden tijdelijk gehuisvest in het AC Portus in de Keizer Karelstraat. Zij zullen zo snel mogelijk terugkeren naar de Sint-Salvatorstraat en blijven bereikbaar via e-mail, gsm of hun vast nummer dat doorgeschakeld wordt naar hun gsm. Volgende week verhuizen de Diensten Aankoopbeheer en Vastgoedbeheer van de Sint-Salvatorstraat naar de Onderstraat en komen er dus opnieuw werkposten vrij.

De plafonds van de eerste en tweede verdieping zijn bevestigd aan een betonnen constructie en gecatalogeerd met een veel lager risico door de experten en Brandweer. Deze collega's kunnen dus op hun werkplek aan de slag blijven. Over de oorzaken kan voorlopig geen uitsluitsel gegeven worden. Het gaat vermoedelijk om een samenloop van factoren. Een mogelijkheid is dat de sloopwerken in de omgeving van de ACEC-site extra trillingen veroorzaakt hebben. Ook de sterke wind van de laatste dagen zou zijn invloed gehad hebben op het gependeld plafond, dat aan het stalen dakgebinte hing. Voorlopig gaat het slechts om gissingen, definitief uitsluitsel over de oorzaak komt er pas na grondig onderzoek.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...