24 september 2010

Gent kiest voor rust, niet voor vrede.

Vredesvlag 01Naar aanleiding van de informele tweedaagse top van de Europese ministers van Defensie hebben diverse vredesbewegingen, gesteund door hun politieke achterban, betoogd . De vredeskaravaan met een duizendtal deelnemers vertrok aan het Gentse Zuid. Op enkele zure oprispingen via internetfora, een brievenactie die niet gewaardeerd werd en enkele persoonlijke aanvallen via pamfletten en affiches na bleef het in Gent heel rustig. De betoging spitste zich toe op drie thema’s: stop de oorlog in Afghanistan, geen militarisering van Europa en alle kernwapens uit Europa. Maar de betogers lieten zich tot opluchting van de omwonenden door de ordehandhaving gedwee op afstand houden van alles wat Europees was. De Gentse burgervader bleef de afgelopen dagen heel minzaam: hij ontving een kleine delegatie vredesmilitanten, beloofde de vredesvlag uit te hangen en in zijn toespraak tot de ministers de rol van Gent als Vredesstad te benadrukken.

Ondanks de ongerustheid van de bevolking langs het parcours van de betoging en de massale politie ontplooiing wist de Gentse bestuursploeg ook hier het nuttige met het aangename te combineren. Omdat deze Informele Raad Defensie een grote impact heeft op de openbare veiligheid, heeft de Politiezone Gent een aanvraag ingediend om een Nederlands peloton in de ordedienst in te schakelen. Zo komt het dat de onmiddellijke omgeving van de Sint-Pietersabdij tijdens de vergadersessie van de ministers en de delegaties op vrijdag 24 september ook door Nederlandse collega’s mee beveiligd wordt. Een deel van de personeelsleden komt uit de afdeling Heerlen, een ander deel uit Sittard en een derde deel uit Maastricht.

De politiekorpsen van Maastricht en Gent zijn alvast geen vreemden voor elkaar. Een paar jaar geleden nam de Politie Maastricht het idee en het concept over om, naar het voorbeeld van de Gentse ‘Flikken’, hun eigen televisiereeks ‘Flikken Maastricht’ te maken. De serie is razend populair en ondertussen is de productie de vijfde reeks aan het inblikken. Op zaterdag 25 september wordt bovendien de tweede Flikkendag Maastricht georganiseerd. Na tien succesvolle Flikkendagen in Gent wordt de fakkel definitief doorgegeven aan Maastricht. Dit zal ook letterlijk gebeuren: plaatsvervangend korpschef Wim Van Hulle reist naar Maastricht om daar de ‘Flikkendagfakkel’ symbolisch (in de vorm van een Gentse draak) aan de Nederlanders door te geven. Meer info op de website www.flikkendagmaastricht.nl.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...