23 september 2010

Actie Fietsersbond aan Gent Zuid op 24 september.

De Gentse Fietsersbond klaagt aan dat tijdens de avondspits het voetpad en rijweg voor de stadsbibliotheek en administratief centrum aan Gent Zuid vaak ingenomen wordt door auto’s die er in een lange colonne parkeren. De foutief geparkeerde bestuurders staan hier hun kinderen na schooltijd op te wachten. Hierdoor wordt het fietsers onmogelijk gemaakt om hier op een veilige manier te passeren. Deze rijweg is zowel voor schoolverkeer als woon-werkverkeer een zeer belangrijke fietsas, en het parkeergewriemel leidt er tot gevaarlijke situaties. Het stadsbestuur kiest volgens de Fietsersbond op deze plaats voor een misplaatst gedoogbeleid.

Daarom houdt Fietsersbond Gent op vrijdag 24 september een ludieke actie aan Gent Zuid. Ze willen het voetpad vanaf 15 uur tot maximaal 16u30 bevolken met zoveel mogelijk bakfietsen, tandems, fietsen met fietskarren en gewone fietsen van ouders die hier staan “om hun kinderen op te halen”. En zo voorkomen dat het voetpad ingenomen wordt als parkeerzone. De actie kan door automobilisten aangevoeld worden als provocerend, maar het wordt in geen geval een confrontatie. De afgelopen 10 jaar zijn de Gentse mobiliteitsgewoontes opgeschoven in de richting van duurzamere verplaatsingswijzen, en deze scheefgegroeide situatie verdient dan ook andere oplossingen. In de parkeergarage onder het Wilsonplein of dichter bij de autostrade zijn volgens de actievoerders mogelijkheden zat.

Link: www.fietsersbondgent.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...