28 augustus 2010

Ondernemen? Je moet gek genoeg zijn.

Stubry 10 In volle crisis je ontslag geven om een eigen zaak te starten: je moet goed gek zijn. Toch is er een nijpend tekort aan ondernemers, je zou het een knelpuntberoep kunnen noemen. Maar ondernemen is een boeiend beroep, jammer genoeg is het ook een weg vol hindernissen. Daarom ging VOKA op zoek naar mensen met talent voor ondernemen. VOKA selecteerde uit een veertigtal academici, studenten en young potentials een groep van 15 enthousiaste kandidaat ondernemers. Gedurende 1 jaar kwamen ze regelmatig samen om te brainstormen over goede ideeën, de realiteitswaarde van deze ideeën af te toetsen, kennis te vergaren, hun talenten te ontwikkelen en zo de stap naar ondernemerschap te zetten. Een jaar later hebben 11 van hen effectief de stap naar ondernemen gezet.

Afgelopen donderdag kwamen ze samen om hun opmerkelijke verhaal te brengen in het Gentse Communicatiehuis. Uit hun verhaal bleek dat coaching, samenwerking en kennis delen heel belangrijk zijn. Iris Raes en An Hulsmans vertelden het verhaal van de lunchbus. Met hun lunchbus staan ze tijdens de week op bedrijventerreinen, in het weekeinde verzorgt hun lunchbus de catering op evenementen en privé- of bedrijfsfeesten. Maar wat blijkt? Niet alleen is het erg moeilijk om de nodige vergunningen te krijgen want zeg nu zelf: wie serveert er nu eten op een bus? Bovendien bleken de lokale administratie vaak niet erg inschikkelijk. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Zo bleek het in Gent via het loket ondernemen toch mogelijk om van start te gaan. Schepen Mathias De Clercq kent het verhaal en bood een oplossing: via het centraal aanspreekpunt OOG maakt Gent ondernemers wegwijs in de administratieve jungle en worden alle mogelijke vragen beantwoord.

Onderneemster Katja Reyniers heeft een heel ander verhaal: zij maakte een vliegende start met haar bedrijf Nin-Anna en had binnen de 150 dagen alles van A tot Z geregeld. Tot bleek dat ze zo opging in haar bedrijf dat ze vergat aan prospectie te doen en in een diepe crisisperiode terecht kwam. Katja Reyniers: “Op zo een ogenblik is alle hulp welkom. De hele groep steunde mij: de medestarters, het Stubry-team en mijn coach Leo Borms van Vondemolen. Op dat ogenblik besef je wat je aan elkaar hebt”. Katja is nu weer op weg en mocht donderdagavond samen met het Stubry team toasten op een geslaagde afloop en een mooie toekomst.

Christel Geltmeyer, Manager Talent bij VOKA: “Uiteraard zijn we blij met dit succes. Na grondige selectie zijn we gestart met een groep van 15 jonge kandidaat-ondernemers, waarvan er 11 geslaagd zijn. Eén deelnemer verkoos de veiligheid van een job in loondienst en drie kandidaten zijn nog niet rond met de oprichting van hun onderneming. Omdat zij nog in loondienst zijn verkiezen zij om vandaag niet in de schijnwerpers te komen”. Maar VOKA staat opnieuw klaar om samen met de Vlaamse overheid en EFRO een nieuwe groep jonge enthousiaste kandidaat-ondernemers een jaar lang intensief te begeleiden naar het ondernemerschap. Wie meer informatie wil kan terecht bij projectcoördinator Hilde Schuddinck of via de website van VOKA.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...