27 augustus 2010

Gent wil ondernemingszin bij jonge mensen stimuleren

Studenten met zin om te ondernemen kunnen krijgen vanaf woensdag 1 september een steuntje in de rug. De Stad Gent en zes Gentse onderwijsinstellingen starten dan met een uniek project in samenwerking met het Centrum voor Ondernemen. Wie aan een van deze instellingen studeert of minder dan drie jaar afgestudeerd is, kan bij hen advies en hulp krijgen en gebruik maken van de infrastructuur van het centrum. Schepen Mathias De Clercq: “Wie wil ondernemen en daar hulp bij krijgt, heeft veel meer kans om te slagen. Dat is niet anders bij studenten en alumni. Vanaf woensdag 1 september kunnen zij daarom terecht bij het Centrum voor Ondernemen. Ook studenten die in het kader van een vak of een masterproef een businessplan moeten maken, kunnen beroep doen op het centrum. Ook dat is leren ondernemen”.

De Stad Gent regiseert en prefinanciert de kosten van de dienstenpakketten. De Stad Gent stimuleert immers het ondernemerschap en wil van de regio een bloeiend innovatief ondernemerslandschap maken. De studenten en alumni aan de Gentse onderwijsinstellingen zijn een uniek potentieel voor de Stad Gent. De Stad Gent wil deze doelgroep aanzetten om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Daarom stelt de Stad Gent een samenwerking met de Gentse onderwijsinstellingen voorop. Zij bezitten immers kennis over het ondernemen en de expertise voor het opleiden van toekomstige ondernemers. Studenten die deelnemen aan het project, komen in contact met ondernemers en studenten van diverse onderwijsinstellingen. Hierdoor wordt kennisuitwisseling en samenwerking gestimuleerd en worden studenten bij het ondernemen betrokken.

De dienstverlening kan gebruikt worden door studenten en alumni die ten hoogste drie jaar afgestudeerd zijn aan de Hogeschool Gent, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, de Vlerick Management School en de Universiteit Gent. Studenten kunnen gratis gebruik maken van het dienstenpakket ‘logistieke ondersteuning (open desk, vergaderruimte, parking, telefoon, internet,…), expertise en advies’ van het Centrum voor Ondernemen. Alumni betalen zelf de prijs van het dienstenpakket (275 euro per maand exclusief btw).

Het Centrum voor Ondernemen werd door het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent opgericht. Dat centrum richt zich hoofdzakelijk op de begeleiding van opstartende bedrijven in samenwerking met de studenten van de Hogeschool Gent. Hiervoor stelt het Centrum voor Ondernemen een dienstenpakket logistieke ondersteuning, expertise en advies ter beschikking aan studenten van de Hogeschool Gent en aan ondernemers die een beroep doen op begeleiding van studenten van de Hogeschool Gent.

Informatie: Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, tel. 09 266 84 00, fax 09 266 84 49, e-mail economie@gent.be

Centrum voor Ondernemen: Stephane Leliaert, Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent, tel. 09 324 16 00. E-mail info@centrum-voor-ondernemen.be. Website: www.centrum-voor-ondernemen.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...