8 september 2010

Guy Reynebeau nieuwe Gentse schepen

Guy Reynebeau 03Tijdens de Gentse gemeenteraad van afgelopen maandag legde de 52-jarige Guy Reynebeau (SP.A) de eed af als nieuwe schepen. Zijn voornaamste bevoegdheden zijn Welzijn en Armoedebestrijding. Guy Reynebeau was van 1993 tot 1998 OCMW raadslid. Van 1998 tot 2000 was hij gemeenteraadslid en vervolgens van 2001 tot april 2009 ondervoorzitter en lid van het Vast Bureau van het Gentse OCMW. Guy Reynebeau zetelde tevens vele jaren in de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur. In april 2009 keerde Reynebeau terug naar de gemeenteraad. Zijn interesse gaat vooral naar de thema’s sociale zaken, wonen, sport, gezondheid en verkeersveiligheid.

Na zijn humaniora volgde Reynebeau stage als journalist en werd beroepsjournalist bij de stadsredactie van ‘Vooruit/ De Morgen’. Van 1983 tot 1990 was hij hoofdredacteur van het Gentse Stadsmagazine ‘De Dulle Draak’. Vervolgens werkte hij 10 jaar als commercieel afgevaardigde in een privé-bedrijf. In 2004 werd hij Kaderlid bij Eandis, bij de dienst Klantenbeheer en meer specifiek bij de afdeling sociale leverancier ten behoeve van mensen met betaalmoeilijkheden voor energie. Reynebeau woont met zijn vrouw, zijn zoontje Tibor en dochter Manou in de Waterlelielaan 2 in Wondelgem. Hij is een fervent AA-Gent supporter en ondersteunt ook de inspanningen om opnieuw grote bokswedstrijden in Gent te laten plaatsvinden. Op 1 januari 2010 startte hij de ‘365-dagen run’ ten voordele van de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen vzw. Hiermee wil hij een brede solidariteit met mensen uit de Armoedebeweging realiseren bij diverse organisaties en de Gentenaars in het algemeen.

Guy Reynebeau is sociaal en politiek heel actief en stelde zich meermaals kandidaat voor allerlei functies, met wisselend succes. Toen schepen Karin Temmerman onlangs naar het parlement verhuisde waagde hij opnieuw zijn kans. De vorige schepenverkiezing verloor hij tegen Resul Tapmaz, maar gelukkig kreeg hij veel steun van de partijleden. Guy Reynebeau is familie van Gilbert Temmerman. Ook van Piet Van Eeckhaut kreeg hij veel steun. In een vroeger leven werkte hij als journalist op de stadsredactie van De Morgen en later voor het partijblad De Dulle Draak. In 1988 was hij kandidaat voor het OCMW, in 1993 werd hij effectief OCMW raadslid. Nu heeft hij nog twee jaar schepenambt voor de boeg, mogen we veel nieuws van hem verwachten? Reynebeau: “We hebben een bestuursakkoord en beleidsnota's, ik ga dat niet in vraag stellen. Sommige zaken staan op punt, andere niet”.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...