7 september 2010

Plantenbiotechnologie van wereldniveau in Zwijnaarde

cryo-azalea04Vlaams minister-president Kris Peeters bezocht deze ochtend het VIB Departement Planten Systeembiologie aan de UGent . Hij bepleitte er de toepassing van biotechnologische kennis voor een competitieve en duurzame landbouw. Kris Peeters: “Het is duidelijk dat de investeringen van de Vlaamse overheid in topwetenschap lonen. Doorgedreven ambities, focus, creativiteit en verregaande internationalisering maken dat het Vlaamse plantenbiotechnologisch onderzoek vandaag staat waar het staat. Het is dit soort van wetenschappelijk onderzoek dat een van de belangrijkste pijlers vormt van onze kennisgebaseerde economie. Vlaanderen is een kennisregio en we moeten dat ten volle benutten”.

Kris Peeters stak ook zelf de handen uit de mouwen van de laboratoriumjas. Na een korte demonstratie maakte hij een genetisch gewijzigde Arabidopsis plant. Arabidopsis (of zandraket) is de laboratoriummuis van het plantenbiotechnologisch onderzoek. In het onderzoek met deze planten worden de moleculaire mechanismen blootgelegd die aan de basis liggen van de groei en ontwikkeling van planten. De verkregen kennis kan vervolgens op verschillende manieren worden toegepast: in de klassieke veredeling, in het optimaliseren van het beheer van teelten, maar ook in het gericht aanpassen van gewassen met behulp van genetische modificatie. Lees ook dit artikel.

Het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. Zo een 1200 wetenschappers verrichten basisonderzoek naar de moleculaire mechanismen die instaan voor de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. VIB vormt een alliantie met vier Vlaamse universiteiten: UGent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel en bundelt de krachten van 70 onderzoeksgroepen in één instituut. Het onderzoek heeft tot doel de grenzen van onze kennis fundamenteel te verleggen. Met de activiteiten binnen technologie-transfer beoogt VIB de omzetting van onderzoeksresultaten in producten voor consument en patiënt. VIB ontwikkelt en verspreidt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie. Meer info op www.vib.be

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...