8 december 2011

Minister Bourgeois legt eerste steen Vlaams Administratief Centrum Gent

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois heeft vandaag de eerste steen gelegd van het Lovelinggebouw, het nieuwe Vlaams Administratief Centrum Gent, gelegen vlak naast het Sint-Pietersstation, Koningin Fabiolalaan te Gent. Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Gent is het laatste van de vijf provinciaal gecentraliseerde gebouwen waarin de Vlaamse ambtenaren worden samengebracht. Na Hasselt, Antwerpen, Leuven en Brugge, komt in Gent een landmark vlak naast het station van Gent Sint-Pieters van 32.517 m² kantooroppervlakte, meteen het grootste en meest duurzame van de vijf VAC. Minister Geert Bourgeois : “Eind 1999 besliste de Vlaamse Regering dat elke provinciehoofdstad zijn eigen VAC moet krijgen. Een centralisering van de Vlaamse administratieve diensten in de provincie zal het voor de burger makkelijker maken. Met een Vlaams administratief centrum in Gent, het laatste en tevens grootste van de vijf, wordt de ambitie van de Vlaamse regering volledig ingevuld in 2014.”

In het Lovelinggebouw zal de Vlaamse overheid 27 buitendiensten samenbrengen die nu over Gent en omgeving verspreid zitten. 11 van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid zijn vertegenwoordigd. Volgens de principes van Anders Werken zullen hier 1.364 ambtenaren op 36.600 m² bruto bovengrondse oppervlakte hun beste beentje voor de burger voorzetten. Daarvoor hebben ze 1068 werkplekken, 341 parkeerplaatsen en 273 fietsenstallingen ter beschikking. En uiteraard is voor zowel de ambtenaren als voor de burger de locatie makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het VAC in Gent is een toonbeeld van een duurzaam kantoorgebouw. Het gebouw zal ongeveer de helft minder energie verbruiken dan een standaard nieuwbouwkantoor. “De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid en efficiënt energiebeheer,” aldus minister Bourgeois. “Met dit VAC maken we die voorbeeldfunctie ook waar in de praktijk. Het is een topvoorbeeld van een energiezuinig kantoorgebouw, zeker op die schaal.”

Het gebouw, een intelligent ontwerp van architecten Poponcini en Lootens, behaalt een maximumscore van vier sterren op het vlak van duurzaamheid volgens de eigen meetmethodiek van de Vlaamse overheid. Met een E-peil van 50 scoort het VAC een flink stuk beter dan een standaard kantoorgebouw. Het gebouw beschikt over heel wat technieken die het energieverbruik en de CO2-uitstoot reduceren: o.m. verregaande isolatie en andere energiebesparende maatregelen, gebruik van hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling, warmtepompen en buitenzonnewering,...

Het VAC Gent is genoemd naar de schrijfster Virginie Loveling (geboren te Nevele in 1836), een vooruitstrevende vrouw en trendsetter van het literair realisme, die een groot deel van haar leven woonde en werkte in Gent. Het is een traditie geworden om de administratieve zetels in de provinciehoofdsteden de naam te geven van een verdienstelijke artistieke inwoner uit de betrokken provincie. Zo kreeg het VAC Hasselt de naam van Hendrik Van Veldeke, het VAC in Antwerpen het Anna Bijnsgebouw, het VAC Leuven Dirk Boutsgebouw en het VAC Brugge het Jacob Van Maerlantgebouw. Het nieuwbouwproject is het resultaat van de publiek – private samenwerking tussen enerzijds Participatie Maatschappij Vlaanderen nv en het Vlaams Agentschap Facilitair voor Management en anderzijds Sofa Invest nv, dochter van de NMBS groep en de tijdelijke handelsvereniging VAC Gent (Interbuid nv en Willemen general Contractor nv).

Labels: , , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...