5 december 2011

Infovergadering over bedrijventerrein Rieme-Noord in Gentse haven

Op woensdag 7 december 2011 vindt in Rieme (Evergem) een infoavond plaats over de geplande aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Rieme-Noord op de linkeroever van de Gentse haven. Het Havenbedrijf Gent licht dan zijn plannen toe voor de aanleg van dit bedrijventerrein. Ook de aansluitende infrastructuurwerken zoals de ontsluiting van het bedrijventerrein en de buffering tussen het bedrijventerrein en het dorp komen aan bod. De werken gaan in het voorjaar 2012 van start.

Het geplande bedrijventerrein Rieme-Noord is 100 hectare groot. Het Havenbedrijf Gent neemt daarvan 70 hectare voor zijn rekening, het Vlaams Gewest 20 hectare en de gemeente Evergem 10 hectare. Het terrein zal ten noorden van Rieme komen tussen de R4 West en het kanaal Gent-Terneuzen. Nabij het Kluizendok dus, op het grondgebied van Evergem.

Het Havenbedrijf Gent gaat als eerste van start met de aanleg en inrichting van het 70 hectare grote terrein. Bedrijven die zich hier kunnen vestigen, zijn actief in de sectoren van distributie en logistiek. Het Havenbedrijf kent daar de concessies voor toe. De werken omvatten onder meer de aanleg van de gronden, nutsvoorzieningen en wegen. De start van de werken wordt voorzien in het voorjaar 2012 en midden 2013 zouden ze afgerond moeten zijn.

Het volledige bedrijventerrein wordt voor het (vracht)verkeer via twee nieuwe wegen ontsloten. Zo wordt in de toekomst de dorpskern van Rieme gevrijwaard van zwaar verkeer. De ontsluiting omvat een nieuw aan te leggen weg tussen het bedrijventerrein en de R4-West waar een zogenaamd Hollands complex wordt gebouwd. Dit omvat een brug over de R4 en op- en afritten die parallel met de R4 worden aangelegd. Deze werken gebeuren in opdracht van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Ze vangen aan in 2013 en duren vermoedelijk anderhalf jaar. Na de ingebruikname van het Hollands complex vangt het Havenbedrijf de werken voor de tweede ontsluitingsweg naar het kanaal Gent-Terneuzen (N 474) aan. Deze werken nemen een jaar in beslag. Deze ontsluiting zal dan in de loop van 2015 gerealiseerd zijn.

Tussen de dorpskern van Rieme en het bedrijventerrein worden later twee koppelingsgebieden voorzien. De Vlaamse Landmaatschappij staat hier voor in en zal dit op de infoavond toelichten. Al enige tijd wordt in de dorpskern van Rieme het vrachtverkeer geweerd door middel van een elektronische vrachtwagensluis in afwachting van de twee nieuwe ontsluitingswegen. De politie van de zone Evergem-Assenede licht de resultaten toe.

Infoavond
De infoavond is een initiatief van het ‘Project Gentse Kanaalzone’, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Gent. De infoavond vindt plaats op woensdag 7 december in de parochiezaal van Rieme, Sint-Barbarastraat 3, om 20 uur. De infoavond richt zich tot bewoners en bedrijven uit Rieme en omgeving. De burgemeester van Evergem zit de avond voor.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...